Hangi Harcamalar Teşvik Belgesi Kapsamındadır

Hangi Harcamalar Teşvik Belgesi Kapsamındadır?

Hangi Harcamalar Teşvik Belgesi Kapsamındadır?

Yatırım teşvik belgesi, yatırımcılara çeşitli vergi indirimleri, devlet yardımları, düşük faizli krediler ve diğer teşvikler gibi avantajlar sağlar. Ancak, yatırımcıların bu avantajlardan faydalanabilmeleri için belirli şartlara uymaları gerekir ve bu şartlar genellikle yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılabilecek harcamaları belirler.

Yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılabilecek harcamalar genellikle yatırımın niteliğine ve belirli yasal düzenlemelere bağlı olarak değişir. Örneğin, makine ve teçhizat alımları bu harcamaların en önemlilerinden biridir. İthal veya yerli makine ve teçhizat alımları yatırım teşvik belgesi kapsamında değerlendirilebilir. Ancak kullanılmış yerli makineler teşvik belgesi kapsamında sayılamaz.

Ayrıca, arazi ve arsa alımları da teşvik belgesi kapsamında değerlendirilir ve sabit yatırım tutarı içerisinde yer alır. Ancak bu alımlarda faiz desteği uygulanmamaktadır.

Bina inşaat giderleri de yatırım teşvik belgesi kapsamında değerlendirilir. Ana bina, tesisler, idare binaları ve diğer inşaat harcamaları bu kapsamda yer alır.

Diğer harcamalar arasında etüd-proje giderleri, yardımcı makine ve teçhizatlar, ithalat ve gümrükleme giderleri, taşıma ve sigorta giderleri, montaj giderleri gibi kalemler bulunur.

Ancak, belirli harcamalar yatırım teşvik belgesi kapsamında değerlendirilmez. Müracaat tarihinden önce gerçekleştirilen yatırım harcamaları, sarf malzemeleri veya işletme dönemi giderleri, kullanılmış yerli makine ve teçhizat, müteharrik araçlar ve eşyalar gibi kalemler bu kapsamda değildir.

Bununla birlikte, yatırım karakteristiğine göre bazı mallar da belge kapsamına alınmamaktadır. Bunlardan bazıları; havayolu ile yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar dışındaki uçak ve helikopter alımları, porselenden, seramikten ve camdan mamul eşyalar ile yurtdışından temin edilecek güneş panelleri gibi.

Sonuç olarak, hangi harcamalar teşvik belgesi kapsamındadır sorusunun yanıtı şu şekilde verilebilir. Yatırım teşvik belgesi almak isteyen yatırımcıların yapacakları harcamaları belirli kriterlere uygun şekilde planlamaları ve bu harcamaları belgelendirmeleri önemlidir. Bu şekilde, yatırımcılar teşviklerden en etkin şekilde faydalanabilir ve yatırımlarını daha verimli hale getirebilirler. Hangi harcamanın teşvik belgesi kapsamında değerlendirilebileceğini uzman danışman kadromuza sorabilir, detaylı bilgi alabilirsiniz. Belge başvurusu hakkında detaylı bilgiye bu linkte yer alan sayfamızı ziyaret ederek ulaşabilirsiniz. 

Scroll to Top