Teşvikle Alınan Makineler Satılabilir Mi

Teşvikle Alınan Makineler Satılabilir Mi?

Teşvikle Alınan Makineler Satılabilir Mi?

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında alınan makine ve teçhizatın satışı belirli şartlar altında yapılabilmektedir. Yatırımcılar teşvik belgesi ile satın aldıkları makine ve teçhizatı 2012/3305 Sayılı Karar kapsamındaki hükümlere göre hareket ederek işlem yapmalıdır. 

2012/3305 Sayılı Karar kapsamında temin edilen makine ve teçhizatın satışı için belirli hükümler vardır. Arızalı çıkan, değişimi gereken makine teçhizat için iade faturası veya ithal ürün ise mahrece iade işlemleri yapılabilir.

Ancak, makinenin iade dışında satışı için teşvik belgesi kapatılmış ve makinenin alım tarihinden itibaren 5 yıl süre geçmiş ise satış serbesttir. 

Teşvik belgesi kapatılmamış veya kapatılmış olup da alım tarihi üzerinden 5 yıl geçmemiş ise, makinenin satş işlemi Bakanlığın iznine tabidir.

Bakanlıktan satış izni almak için yapılacak başvurular çok dikkatli şekilde hazırlanmalıdır. Yatırımcılar makinenin satışı için geçerli sebeplere sahip olmalıdır. Satış işlemi devir gibi teşvikli başka bir firmaya da yapılabilmekte, yurtdışına ihracat şeklinde de olabilmektedir. Ancak satışın teşvik belgesine konu yatırımın bütünlüğünü bozmaması gerekmekte ve yatırımın tamamlandığında çalışabilir halde olması gerekliliği önemli noktalardır. Yatırımcılar bu şartları sağlasa dahi makinelerin satışı için geçerli ikna edici sebeplere sahip olmaması durumunda Bakanlık tarafından başvuruları reddedilecektir. 

Bu nedenle uzman bir danışman ile çalışmak büyük önem arz etmektedir. Satış işlemleri için gerekli bilgileri ilgili sayfamızdan edinebilirsiniz. 

“Teşvikle alınan makineler satılabilir mi” sorusunun en önemli cevabı geçerli sebebin olması ve mevzuata uygun şekilde başvurunun yapılmasıdır. Başvuru yapılmadan yapılacak satış işlemlerinin geri dönüşü yoktur. Bu durumda ilgili makine belge kapsamından çıkarılarak müeyyide uygulanır. Alınan destekler faizi ve cezası ile birlikte Vergi Daireleri ve ilgili Gümrük Müdürlükleri tarafından geri alınmaktadır. 

Scroll to Top