Yabancılar Yatırım Teşvik Belgesi Alabilir Mi

Yabancılar Yatırım Teşvik Belgesi Alabilir Mi?

Yabancılar Yatırım Teşvik Belgesi Alabilir Mi?

Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar hükümleri ile yürürlükte bulunan teşvik sistemi, yerli ve yabancı yatırımcı ayrımı gözetmemektedir. Bu durumda yerli yatırımcılar için sağlanan tüm destekler yabancı yatırımcılar için de sağlanmaktadır. 

Yabancı yatırımcıların teşvik belgesi alabilmesi için ülkemizde kayıtlı olmaları gereklidir. Örneğin söz konusu yabancı kişi ülkemizde bir şahıs şirketi kurmak istiyorsa bu durumda yabancı kimlik kartına sahip olması gerekmektedir. Bu konudaki mevzuat da Dış İşleri Bakanlığı tarafından düzenlenmektedir. 

Diğer taraftan, yabancı bir şahıs ülkemizde şirket kurabilir veya başka bir şirkete sermayedar olabilir. Bu durumlarda söz konusu şirketler yabancı şirket statüsüne dönüşmektedir. Bu bağlamda yapılacak yatırımlar için mevcut mevzuattaki hükümler yerli firmalar ile aynı olacak şekilde uygulanmaktadır. 

Yabancı sermayeli şirketler sadece 6 aylık olarak sermaye bilgilerini T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’ne bildirmekle yükümlüdür. 

Merkezi yurt dışında bulunan yabancı firmalar ülkemizde şube açarak veya yeni bir firma kurarak da yatırım yapabilmektedir. Bu durumda da aynı şekilde yabancı sermayeli firma statüsünde bulunup belirli dönemlerde Bakanlığa sermaye bildiriminde bulunmaları gerekmektedir. Yurt dışında merkezi bulunan firmaların ülkemizde kuracakları irtibat büroları ticari faaliyetlerde bulunamadığından teşvik belgesi alamamaktadır. Bu nedenle şube veya yeni bir şirket kurulumu gerekmektedir. 

Yazımızdan da anlaşılacağı gibi ülkemizde yerli ve yabancı sermayeli yatırımcılar için farklı bir teşvik bulunmamakta olup, aynı destek ve teşvikler uygulanmaktadır. Yabancı sermayeli firmaların sadece dönemsel olarak bildirim yükümlülüğü bulunmaktadır. Ülkemizde kimlik kartı almış veya şirket kurmuş tüm yabancılar yatırım yapabilir ve yatırım teşviklerinden faydalanabilir. Yatırım teşvik belgesinin temini konusunda detaylı sayfalarımıza bu linkten ulaşabilirsiniz. 

Scroll to Top