Yatırım Teşvik Belgesi:Yenilenebilir Enerji Yatırımları

Yatırım Teşvik Belgesi:Yenilenebilir Enerji Yatırımları

Yatırım Teşvik Belgesi:Yenilenebilir Enerji Yatırımları

Yenilenebilir Enerji Yatırımları nedir diye soracak olursanız, bu yatırımlar, rüzgarın kinetik enerjisini elektrik enerjisine dönüştüren veya güneş ışığını elektriğe dönüştüren santrallerin kurulumunu ifade eder.

Rüzgar türbinleri ve jeneratörler kullanarak, rüzgar enerjisi, fosil yakıtların aksine, çevre dostu ve yenilenebilir bir enerji kaynağı olarak öne çıkar. Güneş pilleri ise güneş enerjisini paneller ile bir dizi reaksiyon sonucu elektrik enerjisine çevirir. Dünya genelinde bu santrallerin sayısı artmaktadır, çünkü enerji arzını artırmak, enerji bağımsızlığını sağlamak, karbon emisyonlarını azaltmak ve çevre dostu enerji kaynaklarına geçişi teşvik etmek gibi amaçlarla özel şirketler ve devlet kurumları tarafından yatırımlar yapılmaktadır.

RES ve GES yatırımları, yüksek rüzgar hızlarına sahip açık arazilerde veya uygun güneş ışığı alan yerlerde gerçekleştirilir ve santralin büyüklüğüne ve üretim kapasitesine bağlı olarak değişiklik gösterir. Türkiye’de RES ve GES yatırımları, Yatırım Teşvik Sistemi kapsamında desteklenir. Lisanssız üretim için bölgesel destekler mevcutken, lisanslı üretimde ise Genel Teşvik Uygulamaları’ndan faydalanılır. Her iki durumda da KDV İstisnası ve Gümrük Vergisi Muafiyeti gibi destekler bulunur.

Lisanslı RES/GES yatırımlarında, en az 5MW kapasite gerekliliği gibi özel şartlar ve kısıtlamalar vardır. Lisanssız üretimde ise kapasite sınırı yoktur, ancak belirli desteklerden yararlanabilmek için bölge kriterlerini karşılamak gerekir.

Yatırım teşvik belgesi almak için ise TEDAŞ Proje Onayı, Tek Hat Şeması, Çağrı Mektubu ve Bağlantı Anlaşması Onayı gibi belgeler gereklidir.

Yatırım teşvik belgesi:yenilenebilir enerji yatırımları kapsamında Rüzgar ve Güneş enerjisi yatırımları, sürdürülebilir bir gelecek için kritik öneme sahiptir. Bu yatırımlar, hem ekonomik hem de çevresel faydalar sağlayarak, ülkemizin enerji portföyünü çeşitlendirmekte ve enerji güvenliğini artırmaktadır. Yatırımcılar için, teşvikler ve destekler, projelerin başarısını artıran önemli faktörlerdir. RES ve GES yatırımları, Türkiye’nin yenilenebilir enerji alanındaki potansiyelini maksimize etme yolunda önemli bir adımdır.

RES yatırımları için ilgili sayfamıza linkten ulaşabilirsiniz. 

GES yatırımları için ilgili sayfamıza linkten ulaşabilirsiniz. 

Scroll to Top