Yatırım teşvik belgesini kimler alabilir

Yatırım Teşvik Belgesini Kimler Alabilir?

Yatırım Teşvik Belgesini Kimler Alabilir?

Günümüzde birçok ülke, ekonomik büyüme ve istihdam yaratma amacıyla yatırımları teşvik etmek için çeşitli önlemler almaktadır. Yatırım teşvik belgeleri de bu önlemler arasında önemli bir yere sahiptir. Bu belgeyi alabilmek için belirli hükümler ve şartlar bulunmaktadır. Bu hükümler ve şartlar 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar kapsamında belirlenmiştir. 

Ülkemizde Yatırım Teşvik Belgesi uygulamaları Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülmektedir. Bakanlığa yapılan başvurular incelenerek mevzuat kapsamında uygun görülen yatırımlar için yatırım teşvik belgesi düzenlenebilmektedir. Bu düzenlenen teşvik belgesi ile yatırımlara vergi muafiyetleri, sgk muafiyetleri, faiz desteği gibi destekler verilebilmektedir. Teşvik belgesi sahibi firmalar, bu desteklerin bir kısmına veya tamamına erişebilmektedir. Yapılacak yatırımın türüne, sektörüne, tutarına ve yatırım yerine göre destekler değişkenlik göstermektedir. İllere göre desteklerin detaylandırıldığı detaylı bilgi içeren sayfamıza bu linkten ulaşabilirsiniz. 

Yatırım teşvik belgesini ülkemizde kurulu tüm firmalar, yani limited şirketler ve anonim şirketler ile diğer şirket türleri olan kollektif şirketler, komandit şirketler, adi ortaklıklar gibi tüm tüzel kişiler alabilmektedir. Ayrıca şahıs şirketleri de yatırım teşvik belgesi alabilmektedir. Tüm şirketlerin yanısıra, vergi mükellefi olan kamu kurumları da (örneğin belediyeler, il özel idareleri gibi) teşvik belgesi alabilmektedir. Yatırım teşvik belgesini kimler alabilir sorusunun cevabı kısaca tüm vergi mükellefleri olarak düşünülebilir. 

Yatırım teşvik belgesi yabancı sermayeli yatırımlara da yerli sermayeli şirketler ile bir ayrım gözetmeksizin düzenlenebilmektedir. Yabancı şirketlerin veya şahısların ülkemizde kurduğu vergi mükellefi şirketler mevzuattaki şartlara uyduğu sürece teşvik belgesi alabilmektedir. 

Ülkemizde yatırım teşvik sistemi her türlü tüzel ve gerçek kişiye ve ayrıca yabancı sermayeli firmalara da açık şekilde işleyerek kalkınmayı hızlandırmayı amaçlamıştır. 

Yatırım teşvik belgesi alım süreci ile ilgili sayfamıza bu linkten ulaşabilirsiniz. Ayrıca ana sayfamızda yer alan teşvik robotunu kullanarak alabileceğiniz teşvikleri görebilir ve danışmanlık teklifimizi değerlendirebilirsiniz. 

Scroll to Top