Yatırım Teşvik Belgesi

A'dan Z'ye Yatırım Teşvik Belgesi

A'dan Z'ye Yatırım Teşvik Belgesi

Yatırım Teşvik Belgesi, yatırım yapmak isteyen işletmelere verilen bir belgedir. Bu belge, yatırım yapılacak sektörlere ve yatırımın büyüklüğüne göre farklı teşvikler sağlamaktadır.

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında, KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Vergi İndirimi, Faiz Desteği, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Sigorta Primi Desteği, Gelir Vergisi Stopajı Desteği, Yatırım Yeri Tahsisi ve KDV İadesi destekleri yer alabilmektedir. Yatırımların sektörü, yatırım tutarı ve yatırım yerine göre bu desteklerden faydalanılıp faydalanılmayacağı ve ne oranda faydalanacağı belirlenmektedir.

Yatırım Teşvik Belgesi başvurusu yapabilecek kişi ve kuruluşlar, mevzuata göre; gerçek kişiler, şahıs firmaları, limited ve anonim şirketler, kollektif şirketler, adi komandit şirketler, adi ortaklıklar gibi tüm şirketler ve bunlarla birlikte dernekler, vakıflar, kooperatifler, birlikler, belediyeler (büyükşehir belediyeleri ve diğer tüm belediyeler), kamu kurumları ve kuruluşları, kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşları, yurtdışındaki yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubeleri yer almaktadır. Bu kişi ve kuruluşlar, gerekli adımları izlemek ve mevzuat hükümlerine bağlı kalmak koşuluyla, mevzuat ve prosedürlerle belirlenmiş şartların sağlanması koşuluyla teşviklerden yararlanabilir ve belge müracaatı yapabilirler.

Yatırım Teşvik Belgesi alabilecek kişi ve kuruluşların yararlanabileceği teşvik ve destek unsurları arasında yerli ve yabancı sermaye ayrımı yapılmamaktadır. Yerli ve Yabancı şirketler aynı seviyede desteklenmekte ve farklı bir mevzuata göre değerlendirilmemektedir. Bu anlamda yatırım teşvik sistemi yabancı yatırım çekmek için de uygun bir araçtır. 

Yatırım Teşvik Belgesi başvurusu E-TUYS sistemi üzerinden sanal ortamda yapılabilmektedir. Ancak başvuruyu yapmadan önce, nitelikli elektronik sertifikaya yani e-imzaya sahip olmanız gerekmektedir. Ayrıca başvuru yapan tüzel kişi veya şahsın almış olduğu kayıtlı elektronik posta adresi yani KEP Adresi temin edilmesi gerekmektedir. E-imza ve KEP Adresi konusunda bilgi alabileceğiniz sayfamıza bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz. 

Başvuru için kullanılacak olan E-TUYS adlı online uygulamada işlem yapabilmek için öncelikle gerekli yetkilendirmenin yapılması gerekmektedir. E-TUYS yetkilendirme hakkında detaylı bilgi için tıklayın.

Yatırım Teşvik Belgesi alabilecek olan firmalar yetkilendirdiği kişi üzerinden E-TUYS sistemi aracılığıyla başvuru yapabilirler. Yatırımınız kapsamında belge alıp alamayacağınızı bu bağlantıyı inceleyerek öğrenebilirsiniz. E-TUYS giriş sayfasına bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz. (yetkilendirme gerektirir)

Yatırım türünüze, destekleme türüne, iline ve yatırım yerine göre farklı belgeler belge başvurusu süresince ihtiyacınız olacaktır. Bu belgeler, Teknik Teşvik gibi alanında uzman danışmanlar tarafından sizden başvuru esnasında istenecektir. Böylece firmalar herhangi bir zaman kaybı yaşamadan belgesini alabilecektir. 

Başvuru süreci herhangi bir eksiklik olmadığı taktirde 3 gün ile 1 aya kadar sürebilmektedir. 
 

atırım teşvik belgesi alabilmek için öncelikle teşviki belli şartlara bağlı veya teşvik edilmeyecek yatırımların içerisinde olunmaması gerekmektedir. Bu yatırımlara ait listeye bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz. 

Yukarıda bahsedilen yatırımlar haricinde, 1. ve 2. bölgede asgari 3 Milyon TL, diğer bölgelerde asgari 1,5 Milyon TL olmak üzere sabit yatırım tutarına sahip yatırım planları teşvik belgesi alabilmektedir. Bu yatırım tutarlarını sağlamak için 3 yıl ve 1,5 yıl uzatma hakkı olmak üzere 4,5 yıllık bir yatırım süresi düşünülebilir. 

Bu kriterler dışında SGK borcu da teşvik belgesi almaya engel teşkil etmektedir. SGK borcu olan firmalar teşvik belgesi alamamaktadır. Bu kapsamda borcun yapılandırılması ile belge alınabilmektedir. 

Söz konusu başvuru belgelerinin hazırlanması için aşağıdaki belgelerin birçoğu başvuru için gerekebilir. Bu belgeler haricinde yatırımınızın özelliğine göre ek bilgi belge de istenebilecektir. 

 •  SGK Borcu yoktur yazısı
 • Kapasite Raporu
 • Geçmiş 6 aya ait SGK tahakkuk fişleri
 • Tapu veya kira kontratı
 • Projeye ait bilgi
 • Alınacak makine teçhizat listesi
 • İmza Sirküleri
 • Vergi Levhası
 • Ticaret Sicil Gazetesi
 • Yatırımın nasıl finanse edileceğine dair açıklama
 • Bina inşaat giderlerine ait açıklama
 • Fizibilite Raporu
 • OSB yazısı
Burada belirtilen belgelerin tamamı başvurularda istenmeyecektir. Teknik Teşvik, uzman kadrosu ile en etkin ve az zahmetli şekilde başvurunuzu hazırlayıp süreci tamamlayacaktır. 

KDV İstisnası:

Yatırım teşvik belgesi kapsamında yerli ve ithal makina teçhizat listesi için uygulanmaktadır. Alınan makine ve teçhizat için KDV istisnası uygulanmaktadır. Satıcı firma KDV’siz olarak makineyi faturalamaktadır. Makine alımı öncesi satıcıya sistem üzerinden bildirim gitmesi gerekmektedir. Teşvik danışmanı bu kapsamda gerekli işlemi yapar. Makine temin edildikten sonra da xml formatlı fatura danışmana iletilerek sisteme yüklenir. 

Gümrük Vergisi Muafiyeti: 

Yatırım teşvik belgesi kapsamında ithal makine ve teçhizat listeleri kapsamındaki makineler için uygulanmaktadır. Gümrük Vergisi Muafiyeti desteği tanımlanmış olan makine ve teçhizat gümrük vergisi olmadan gümrükten çekilebilmektedir. Desteğin uygulanmasında ise yine KDV istisna yazısı alınmalıdır. Makine gümrüğe gelmeden önce gümrükçü ile görüşüp E-TUYS üzerinden gümrük gerçekleşme işlemi yapılmalıdır. Gümrükçü talep ederse GTİP, adet/set değişimleri yapılmalıdır. Makinenin gümrükten çekilmesini müteakip, gümrük giriş beyannamesi ve yevmiye numaraları danışmana iletilerek sisteme girilmesi sağlanır. 

Vergi İndirimi:

Yatırım teşvik belgesi kapsamında Vergi İndirimi tanımlanan yatırımlar için uygulanmaktadır. Destek, Vergi İndirim Oranı ve Yatırıma Katkı Oranı olarak 2 parametre içermektedir. Vergi İndirimi Oranı, o dönemde indirilebilecek vergi miktarını göstermektedir. Yatırıma Katkı Oranı ise yatırım teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının belirtilen oranında vergi muafiyeti sağlanacağını belirtmektedir. Uygulama süresi bölgelere göre;

 • 1. bölgede Vergi İndirim Oranı: %50, Yatırıma Katkı Oranı: %15
 • 1. bölgede Vergi İndirim Oranı: %55, Yatırıma Katkı Oranı: %20
 • 1. bölgede Vergi İndirim Oranı: %60, Yatırıma Katkı Oranı: %25
 • 1. bölgede Vergi İndirim Oranı: %70, Yatırıma Katkı Oranı: %30
 • 1. bölgede Vergi İndirim Oranı: %80, Yatırıma Katkı Oranı: %40
 • 1. bölgede Vergi İndirim Oranı: %90, Yatırıma Katkı Oranı: %50

olarak uygulanmaktadır. Uygulaması ise yatırım döneminde başlayabilmektedir. Vergi dönemlerinde beyan edilerek gerekli indirim sağlanmaktadır. 

Faiz Desteği: 

Faiz Desteği destek unsurunu içeren yatırım teşvik belgeleri kapsamında yatırım kredileri için uygulanabilmektedir.

1. ve 2. bölgelerde faiz desteği uygulaması yoktur. Diğer bölgelerde ise;

 • 3. bölgede Türk Lirası için 3 puan, döviz için 1 puan ve 1 milyon TL’yi geçmeyecek şekilde,
 • 4. bölgede Türk Lirası için 4 puan, döviz için 1 puan ve 1.2 milyon TL’yi geçmeyecek şekilde,
 • 5. bölgede Türk Lirası için 5 puan, döviz için 2 puan ve 1.4 milyon TL’yi geçmeyecek şekilde,
 • 6. bölgede Türk Lirası için 7 puan, döviz için 2 puan ve 1.8 milyon TL’yi geçmeyecek şekilde,
uygulanmaktadır. Ancak bazı şartlarda bu üst limitler artırılabilmektedir. 
Uygulama kısmında ise, banka ile yatırımcı faiz destekli kredi için anlaşmakta ve yatırımcının kredi taksitini ödedikten sonra faiz desteğini bakanlıktan geri alması şeklinde uygulanır. 
Faiz desteği için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile protokol imzalanan finans kurumları bu bağlantıda yer almaktadır. 

Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği:

Yatırım teşvik belgesi kapsamında Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği tanımlanan yatırımlar için uygulanmaktadır. Yatırım sonucunda oluşacak ilave istihdam için uygulanmaktadır. Teşvik belgesinin tamamlama vizesi yapıldıktan sonra uygulanmaktadır. Yatırım döneminde kullanılmamaktadır. Uygulama süresi bölgelere göre;

 • 1. bölgede 2 yıl
 • 2. bölgede 3 yıl
 • 3. bölgede 5 yıl
 • 4. bölgede 6 yıl
 • 5. bölgede 7 yıl
 • 6. bölgede 10 yıl

uygulanmaktadır. Uygulaması ise tamamlama vizesinden sonra SGK’ya başvuru ile başlatılmaktadır. Destek, asgari ücret üzerinden uygulanmaktadır. 

Yatırım Yeri Tahsisi:

Bölgesel ve üzeri yatırım teşvik belgeleri kapsamında uygulanabilmektedir. Firmanın yatırım yeri olarak hazine arazisi bularak o arazinin talep edilmesi şeklinde uygulanır. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından uygun görülürse ilgili arazi 49 yıllığına irtifak hakkı şeklinde tahsis edilebilmektedir. 

Yatırım yerinin firma tarafından bulunması gerekmektedir. Bulunan arazinin herhangi bir kanun kapsamında korunmuyor olması gerekmektedir. Bulunan arazinin tahsis edilmesi garanti edilmemektedir. 

Sigorta Primi Desteği:

Sadece 6. bölgede uygulanan bir destektir. 10 süre ile uygulanabilmekte olup, asgari ücret üzerinden hesaplanır. Yatırım sonucunda oluşacak ilave istihdam için uygulanmaktadır. Teşvik belgesinin tamamlama vizesi yapıldıktan sonra uygulanmaktadır. Yatırım döneminde kullanılmamaktadır. 

Gelir Vergisi Stopajı Desteği:

Sadece 6. bölgede uygulanan bir destektir. 10 süre ile uygulanabilmekte olup, asgari ücret üzerinden hesaplanır. Yatırım sonucunda oluşacak ilave istihdam için uygulanmaktadır. Teşvik belgesinin tamamlama vizesi yapıldıktan sonra uygulanmaktadır. Yatırım döneminde kullanılmamaktadır. 

KDV İadesi:

Stratejik yatırımlar kapsamında uygulanmaktadır. Bina ve inşaat harcamaları için ödenen KDV’nin iadesi şeklinde uygulanır. Son yıllarda tüm imalat sanayinin bina inşaat harcamalarında kdv istisnası uygulandığından bu destek unsuru atıl şekilde kalmıştır. 

Yatırım Teşvik Belgesi temin edildikten sonra üzerinde birçok değişiklik yapılabilmektedir. Revize işlemleri de belgenin ana unsurlarında yapılan değişiklikler sonucu belgenin revize edilmesi için kullanılan bir tabirdir. Söz konusu revize işlemleri sonucunda belgede önemli değişiklikler yapılır. Örneğin süre uzatımı talebi yapıldığı zaman, belgenin süresi yatırım süresinin yarısı kadar uzatılabilmektedir. 

Teşvik belgesi revize işlemlerinin en önemlileri aşağıda sıralanmıştır. Bu işlemler dışında birçok hususta belge yine revize edilmekte olup, bu tür başvurular münferit değerlendirilmektedir. 

Önemli Revize İşlemleri: 

 1. Liste Değişikliği
 2. Süre Uzatımı
 3. Finansman Revizesi
 4. Destek Unsuru Revizesi
 5. Yatırım Yeri Değişikliği
 6. Finansal Kiralama
 7. Devir, Satış, İhraç ve Kiralama
 8. Tamamlama Vizesi
 9. Diğer Revizeler

 

atırım Teşvik Belgesi Tamamlama Vizesi, belge kapsamında yapılan yatırımların tamamlanıp, yatırımcının yükümlülüklerini yerine getirdiğini beyan ederek belge kapsamında sorumluluklarının tamamlandığının tevsik edilmesidir. Tamamlama işlemi için öncelikle yatırımın tamamlanması gerekmektedir. Yatırım cinslerine göre tamamlama kriterleri farklı olabilmektedir. Örneğin komple yeni bir yatırım yapılıyorsa, asgari sabit yatırım tutarının sağlanmış olması ve üretime geçmiş bir tesisin oluşturulmuş olması önemlidir. Ancak tevsi, modernizasyon gibi yatırım cinslerinde ise asgari sabit yatırım tutarının tutturulması ile belge kapanabilmektedir. 

Yatırım kapsamında makine teçhizat alımı önem arz etmektedir. Üretim yatırımlarında sadece bina inşaat veya sadece diğer harcamalar ile belge kapanamamaktadır. Yatırım teşvik sisteminin ana yaklaşımı makine üzerine yapılan yatırımların desteklenmesidir. Bu kapsamda teşvik belgesi kapsamında çok az miktarda makine alınması veya hiç alınmaması durumlarında belge kapanamayabilir. 

Teşvik belgesi kapanış işlemleri için firmanın tamamlama vizesi başvurusu gerekmektedir. Başvuru yapılmaması durumunda tamamlama vizesi süreci otomatikman başlamaz, belgeniz süre sonunda iptal edilebilir. 

Kapanış başvurusundan sonra ise Bakanlık tarafından görevlendirilen eksperler tarafından yatırım yerinde ekspertiz yapılır ve yatırımın uygun şekilde yapılıp yapılmadığı denetlenir. Evrak ve belge kontrolleri sonrası belge kapanış işlemleri tamamlanır. 

Yatırım Projeniz mi var?

Yatırım planlarınızı teşvik belgesi almadan gerçekleştirmeyin. Uzman ekibimizle konuşarak hangi destekleri alabileceğinizi öğrenebilir ve başvuru şartları hakkında bilgi edinebilirsiniz.

proje

Yatırım Teşvik Belgesi almak için bize danışın

Ülkemizdeki gibi yatırım ortamının rekabetçi olduğu ve finansal erişimin kısıtlı olduğu bir ortamda yatırım teşvik belgesi alarak bir yatırıma başlamak büyük öneme sahiptir. Bu kapsamda yapılacak başvurular ve verilecek taahhütler firmanın gelecek yıllarda sorun yaşamaması için titizlikle uzman bir ekip tarafından hazırlanmalıdır. Teknik Teşvik ekibi olarak 12 yıllık tecrübemiz ile sizler için en uygun işlemleri yapıyoruz.

Yatırımınıza başlamadan önce bizimle mutlaka iletişime geçmenizi öneririz.

Scroll to Top