Yatırım Teşvik Belgesi

Yatırım Teşvik Belgesi Liste Değişikliği

Yatırım Teşvik Belgesi Liste Değişikliği

Yatırım Teşvik Belgesi Liste Değişikliği Nedir?

Yatırım teşvik belgesi liste değişikliği, Türkiye’de yatırım yapan işletmelerin faydalandığı yatırım teşvik sistemi kapsamında verilen teşvik belgelerinde onaylatılan yerli ve ithal edilecek makine listelerinde yapılan değişiklikleri ifade eder.

Yatırım teşvik belgeleri, kapsamında yatırım konusu makine ve teçhizatlar için KDV İstisnası ve Gümrük Vergisi Muafiyeti destekleri sağlanmaktadır. Belge kapsamında bu desteklerden faydalanabilmek için ithal ve yerli listelerin bakanlıkça onaylanması gerekmektedir. Bu kapsamda onaylanan belgeler Gelir İdaresi Başkanlığı ve Gümrükler Genel Müdürlüğü ile paylaşılmakta ve bu desteklerin kullanılması sağlanabilmektedir. 

Yatırım teşvik belgeleri, ilgili yatırımın başlangıcından itibaren belirli bir süre geçerlidir ve bu süre içerisinde işletmeler alınacak makine ve teçhizat için yukarıda belirtilen destekleri kullanırlar. Ancak, yatırım teşvik belgesi kapsamında alınacak makinelerde zaman zaman değişiklik ihtiyacı olabilmektedir.  Bu kapsamda yeni makineler listeye eklenebilir, mevcut kalemler çıkarılabilir, isimleri, GTİP numaraları, tutarları ve tanımlayıcı Adet/Set bilgileri değiştirilebilir. Ayrıca ithal makine ve teçhizat listesine kullanılmış makineler de belirli şartları sağlamak koşulu ile eklenebilmektedir. 

Liste Değişikliği Neden Yapılır?

Yatırım teşvik belgesi liste değişiklikleri, Ekonomik nedenler, yatırımdaki önceden planlanmamış değişiklikler veya işletmelerin diğer ihtiyaçlarına göre yapılmaktadır. Bazı nedenler şunları içerebilir:

  1. Yeni Makine ve Teçhizat Eklenmesi: Yatırım teşvik belgesi kapsamında önceden planlanmamış yeni bir makine alımı gerçekleştirebilmek için yapılmaktadır. Makine E-TUYS üzerinden tanımlanır ve yerli veya ithal makine teçhizat revizesi talebi olarak iletilir. Eklenecek makinenin yatırıma uygun olması gerekir. Alakası kestirilemeyen makineler reddedilebilir veya açıklama istenebilir. 

  2. Kullanılmış Makine ve Teçhizat Eklenmesi: İthal makine ve teçhizat listesine kullanılmış makineler eklenebilmektedir. Yerli olarak kullanılmış makine alımı yasak olduğundan yerli listeye eklenememektedir. Kullanılmış münferit makine teçhizatın temin edilmesi ithalat rejimi kararlarına göre yürütülmekte olup ilgili mevzuata göre işlem yapılması gerekir. Listeye eklenmeden önce gümrükçü firmaya konunun danışılması önerilir. Eğer kullanılmış olarak temin edilecek komple bir tesis var ise ayrı bir prosedür işletilecek olup, bizimle irtibata geçmeniz önerilir. 

  3. Mevcut Makine Bilgileri Güncelleme: Yerli veya ithal makine ve teçhizat listelerinde belirtilen makineler eksik, yanlış veya yeteri kadar detayda yazılmamış olabilir. Bu kapsamda makinelerin isimleri güncellenebilmektedir. 

  4. GTİP Güncelleme: Özellikle ithal makine teçhizat listesinde ürünlerin girişi yapılırken tanımlanan GTİP numaraları önem arz etmektedir. Yanlış GTİP ile girişi yapılan makine teçhizatın gümrükten teşvikli halde çekilmesi mümkün olmayıp öncelikle belge üzerinde bu bilginin güncellenmesi gerekmektedir. 

  5. Tutar Güncelleme: İthal veya yerli makine ve teçhizat listelerine girilen kalemler için tutar bilgisi de girilmektedir. Yerli listeye TL cinsinden ithal listeye de ABD Doları cinsinden tutar tanımlanmaktadır. Eğer alınacak makine teçhizat alım zamanı geldiğinde burada belirtilen tutarın %100 fazlasından daha yüksek veya %50 azından daha düşük ise listede tutar güncelleme işlemi yapılması gerekir.

  6. Adet/Set Güncelleme: Belge kapsamında alınacak makine ve teçhizatın alınacak adet veya set birimi değişebilir fazla veya daha az alınması için güncelleme yapılabilir. Ayrıca ithal kalemlerde kısmi olarak alınacak makine teçhizat için set olarak tanımlama yapılması gerektiğinden, önceden adet olarak tanımlanmış makine ve teçhizat set olarak güncellenebilmektedir.  

Bu nedenler gibi farklı faktörler, yatırım teşvik belgesi listelerinde değişiklikler yapılmasına neden olabilmektedir. Söz konusu değişiklikler için E-TUYS üzerinden müracaat oluşturulmalıdır.  E-TUYS ile ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. 

Liste Değişikliği İçin Gereken Evraklar Nelerdir?

Yatırım teşvik belgesi kapsamında liste değişiklikleri için SGK Borcu yoktur belgesinin ibrazı istenmektedir. Bu belgeye ek olarak Bakanlık tarafından yapılan değişikliğe ilişkin bilgi, belge veya açıklama istenebilecektir. 

Liste değişikliği işlemlerinde her bir münferit liste revizesi için 2023 yılı Bakanlık Harç ücreti 805 TL’dir. Örneğin sadece ithal kalemler güncellendi ise 805 TL harç yatırılacak, hem ithal hem yerli kalemlerde güncelleme yapıldı ise 2 farklı işlem  yapılacağından 1610 TL harç bedeli tahsil edilecektir. 

İthal Makine Teçhizat Listesi Değişikliği Nedir?

İthal makine teçhizat listesi değişikliği, bir işletmenin teşvik belgesi kapsamında ithal etmeyi planladığı makine ve teçhizatların bulunduğu listesinde yapılacak olan değişiklikleri ifade eder. Bu değişiklikler, mevcut liste üzerinde yer alan kalemler üzerinde yapılan değişiklikler veya yeni makine eklenmesi şeklinde olabilir.

İthal makine teçhizat listesi değişikliği genellikle işletmenin ihtiyaçlarına, üretim planlarına veya makine ve teçhizatların teknik özelliklerindeki değişikliklere bağlı olarak yapılır. Örneğin, işletmenin üretim kapasitesini artırmak için yeni bir makine veya teçhizatın satın alınması planlanabilir. Böyle durumlarda, yeni makine veya teçhizatın ithal edilmesi için ilgili makine E-TUYS üzerinde listeye eklenerek Bakanlık tarafından onaylanması için başvuruda bulunulması gerekmektedir.  

İthal makine teçhizat listesi değişikliği yaparken GTİP, ürün adı ve Adet/Set bilgilerine dikkat edilmesi gerekmektedir. Ayrıca belge kapsamında bazı makine teçhizat için gümrük vergisi muafiyeti verilmemektedir. Söz konusu listeye Yatırım Teşvik mevzuatında EK-8’de ulaşabilirsiniz. 

Yerli Makine Teçhizat Listesi Değişikliği Nedir?

Yerli makine teçhizat listesi değişikliği, bir işletmenin yerli olarak temin edilecek makine ve teçhizatların listesinde yapılacak olan değişiklikleri ifade eder. Bu değişiklikler, mevcut liste üzerinde yer alan kalemler üzerinde yapılan değişiklikler veya yeni makine eklenmesi şeklinde olabilir.

Yerli makine teçhizat listesi değişikliği genellikle işletmenin ihtiyaçlarına, üretim planlarına veya makine ve teçhizatların teknik özelliklerindeki değişikliklere bağlı olarak yapılır. Örneğin, işletmenin üretim kapasitesini artırmak için yeni bir makine veya teçhizatın satın alınması planlanabilir. Böyle durumlarda, yeni makine veya teçhizatın yerli üretim yapan bir firma tarafından üretilmesi veya bu firmadan teşvikli şekilde temin edilebilmesi için listeye eklenmesi gerekmektedir. 

Liste Değişikliği - Önemli Hususlar

Yatırım teşvik belgesi üzerinde yapılan liste değişikliği işlemlerinde en önemli husus, yazılacak makine ve teçhizatın isminin çok detaylı olmayacak şekilde uygun bir tanımla yazılmasıdır. Ayrıca listelerde belirtilen tutarların da piyasadaki fiyatların dikkate alınarak yazılması önemlidir. Listeye eklenecek makinelerin yatırım ile uygun bir cihaz olması önemlidir. Yatırım kapsamına uygun olmayan makine ve teçhizatların listeye eklenmesi kabul edilmeyecektir. 

Tüm liste değişikliklerinde başvuru yapıldığı tarihe ait geçerli SGK borcu yoktur belgesi istenmektedir. 

Yatırım Projeniz mi var?

Yatırım planlarınızı teşvik belgesi almadan gerçekleştirmeyin. Uzman ekibimizle konuşarak hangi destekleri alabileceğinizi öğrenebilir ve başvuru şartları hakkında bilgi edinebilirsiniz.

proje

Yatırım Teşvik Belgesi almak için bize danışın

Ülkemizdeki gibi yatırım ortamının rekabetçi olduğu ve finansal erişimin kısıtlı olduğu bir ortamda yatırım teşvik belgesi alarak bir yatırıma başlamak büyük öneme sahiptir. Bu kapsamda yapılacak başvurular ve verilecek taahhütler firmanın gelecek yıllarda sorun yaşamaması için titizlikle uzman bir ekip tarafından hazırlanmalıdır. Teknik Teşvik ekibi olarak 12 yıllık tecrübemiz ile sizler için en uygun işlemleri yapabiliyoruz.

Yatırımınıza başlamadan önce bizimle mutlaka iletişime geçmenizi öneririz.

Scroll to Top