Yatırım Teşvik Belgesi

Öncelikli Yatırımlar

Öncelikli Yatırımlar

Öncelikli Yatırımların Amacı Nedir?

Yatırım teşvik sisteminde öncelikli yatırımların amacı, ülkemizde ekonomik kalkınmayı sağlayabilecek, ülkemiz için önem arz eden, katma değerli, Ar-Ge potansiyeli yüksek yatırımları teşvik etmek ve istihdamı artırmak olarak özetlenebilir. Bu yatırımlar, yatırım teşvik sisteminde stratejik yatırımlardan sonra en yüksek destekleri alabilmektedir. 

Öncelikli yatırımlar, 2012/3305 sayılı Karar kapsamında belirli yatırımlar olarak uygulanmaktadır. Bu yatırımlar, mevzuatın ilgili maddesinde sıralanmış ve detayları verilmiştir. Söz konusu yatırımlar mevzuatın ilk çıkış tarihinden bu yana bir hayli çok defa değiştirilmiş, bazı yatırımlar önceden öncelikli olarak desteklenirken artık desteklenmemekte, bazıları ise önceden desteklenmiyorken artık öncelikli yatırımlar kapsamına alınmıştır. Bu nedenle mevzuatı sıkı takip gerekmektedir. 

Öncelikli Yatırımlara Hangi Destekler Verilir?

Ülkemizde gerçekleştirilecek öncelikli yatırımlar ilk 5 bölgede 5. bölgede sağlanan bölgesel desteklerden faydalanabilmektedir. 6. bölgede ise 6. bölgenin bölgesel desteklerinden faydalanabilmektedir. 

5. bölge destekleri kapsamında alınacak makine ve teçhizat için Gümrük Vergisi Muafiyeti ve KDV İstisnası, kurumlar vergisi indirimi, çalıştırılacak ilave personel için sigorta primi işveren hissesi desteği, kullanılacak yatırım kredileri için faiz desteği ve yatırım için belirli bir hazine arazisi tahsis edilmesi gibi destekler verilebilmektedir. 

Söz konusu destekler hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için yatırım teşvik belgesi destekleri sayfamıza bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Hangi Yatırımlar Öncelikli Yatırımlar Kapsamına Girer?

2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’ın 17. Maddesinde Öncelikli Yatırım konuları belirlenmiştir. Söz konusu yatırımlar ilk 5 bölgede 5. bölge bölgesel desteklerinden 6. bölgede ise bulunduğu bölgenin bölgesel desteklerinden faydalanabilmektedir. 

Söz konusu yatırımlar aşağıda listelenmiş olupi başlıkların yanındaki küçük oklara tıklayarak detayını görebilirsiniz. 

Demiryolu, denizyolu veya havayolu ile yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) teknoloji yoğunluk tanımına göre orta yüksek ve yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlere yönelik test merkezi yatırımları.

Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde, Turizm Merkezlerinde veya termal turizm konusunda bölgesel desteklerden yararlanabilecek nitelikteki turizm konaklama yatırımları.

Savunma Sanayii Başkanlığından alınacak proje onayına istinaden gerçekleştirilecek savunma alanındaki yatırımlar

Maden istihraç yatırımları ve/veya maden işleme yatırımları (4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununda tanımlanan I. grup madenler ve mıcır yatırımları ile İstanbul ilinde gerçekleştirilecek istihraç ve/veya işleme yatırımları hariç).

Özel sektör tarafından gerçekleştirilecek olan, kreş ve gündüz bakım evleri, okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve lise eğitim yatırımları ile hava araçlarının kullanım, tamir ve bakımına yönelik eğitim yatırımları

Bakanlık, TÜBİTAK ve KOSGEB tarafından desteklenen veya 5746 sayılı Kanun kapsamında Ar-Ge merkezlerinde yürütülen AR-GE projeleri neticesinde geliştirilen ürünlerin veya parçaların üretimine yönelik yatırımlar.

Motorlu kara taşıtları ana sanayinde gerçekleştirilecek asgari 300 milyon TL tutarındaki yatırımlar ve asgari 75 milyon TL tutarındaki motor yatırımları ile asgari 20 milyon TL tutarındaki motor aksamları, aktarma organları/aksamları ve otomotiv elektroniğine yönelik yatırımlar.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından düzenlenen geçerli bir maden işletme ruhsatı ve izni kapsamında 3213 sayılı Maden Kanununun 2 nci maddesinin 4-b grubunda yer alan madenlerin girdi olarak kullanıldığı elektrik üretimi yatırımları.

Atık ısı kaynaklı olarak, bir tesisteki atık ısıdan geri kazanım yolu ile elektrik üretimine yönelik yatırımlar (doğal gaza dayalı üretim tesisleri hariç)

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının vereceği proje onayına istinaden, yıllık asgari 500 ton eşdeğer petrol (TEP) enerji tüketimi olan mevcut imalat sanayi tesislerinde gerçekleştirilecek, mevcut durumuna göre en az yüzde onbeş oranında enerji tasarrufu sağlayan enerji verimliliğine yönelik yatırımlar.

Asgari 50 milyon TL tutarındaki, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) yatırımları ve yer altı doğal gaz depolama yatırımları.

Karbon elyaf üretimine veya karbon elyaf üretimi ile birlikte olmak kaydıyla karbon elyaftan mamul kompozit malzeme üretimine yönelik yatırımlar.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) teknoloji yoğunluk tanımına göre yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar. 

Maden Kanununa istinaden düzenlenmiş geçerli Arama Ruhsatı veya Sertifikasına sahip yatırımcıların ruhsatlı sahalarında yapacağı maden arama yatırımları.

Yenilenebilir enerji üretimine yönelik türbin ve jeneratör imalatı ile rüzgar enerjisi üretiminde kullanılan kanat imalatı yatırımları.

Direk soğutmalı slab döküm ve sıcak haddeleme yöntemi ile alüminyum yassı mamul üretimine yönelik entegre yatırımlar.

Lisanslı depoculuk yatırımları.

Nükleer enerji santrali yatırımları.

Araştırma ve referans laboratuvarı, tüketici güvenliği ve enfeksiyon hastalıkları referans laboratuvarı, ilaç ve tıbbi cihaz analiz ve kontrol laboratuvarı ile deney hayvanları üretim test ve araştırma merkezi birimlerinin yer aldığı laboratuvar kompleksi yatırımları.

Asgari 5 milyon TL tutarındaki 25 dekar ve üzeri yurtiçinde üretilen sera teknolojilerini de ihtiva eden otomasyona dayalı (bilgisayar kontrollü iklimlendirme, sulama, gübreleme ve ilaçlama sistemi ihtiva eden) sera yatırımları.

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında Çevre Lisansına tabi yatırımlar.

Asgari 5 milyon TL tutarındaki 100 kişi ve üzeri kapasiteli yaşlı ve/veya engelli bakım merkezleri ve esenlik tesisi (wellness) yatırımları.

OECD orta yüksek teknolojide yer alan yatırım konularında gerçekleştirilecek asgari 500 milyon TL tutarındaki yatırımlar.

Asgari yatırım tutarı şartı aranmaksızın ihtisas serbest bölgelerinde gerçekleştirilecek yazılım ve bilişim ürünleri üretimi yatırımları.

Asgari 50 milyon TL tutarındaki elektrik veya hidrojenle çalışan ulaşım araçları imalatını da içeren sanayi tesisi yatırımları.

AR-GE ve çevre yatırımları

Bakanlık tarafından ilan edilecek uluslararası teknik standartları karşılayan ve asgari 5.000 m2 beyaz alan şartını sağlayan veri merkezi yatırımları.

US-97 kodu 2519.0.04 olan vulkanize edilmiş kauçuktan taşıyıcı kolonlar ve transmisyon kolonları üretimine yönelik yatırımlar (depremde hasar önleyici sismik izolasyon cihazı, epoksi kaplı öngerme halatı vb.).

Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü tarafından usul ve esasları belirlenen Dijital Dönüşüm Destek Programı kapsamında yatırımlar.

Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından usul ve esasları belirlenen Yeşil Dönüşüm Destek Programı kapsamında yatırımlar.

Yatırım Projeniz mi var?

Yatırım planlarınızı teşvik belgesi almadan gerçekleştirmeyin. Uzman ekibimizle konuşarak hangi destekleri alabileceğinizi öğrenebilir ve başvuru şartları hakkında bilgi edinebilirsiniz.

proje

Yatırım Teşvik Belgesi almak için bize danışın

Ülkemizdeki gibi yatırım ortamının rekabetçi olduğu ve finansal erişimin kısıtlı olduğu bir ortamda yatırım teşvik belgesi alarak bir yatırıma başlamak büyük öneme sahiptir. Bu kapsamda yapılacak başvurular ve verilecek taahhütler firmanın gelecek yıllarda sorun yaşamaması için titizlikle uzman bir ekip tarafından hazırlanmalıdır. Teknik Teşvik ekibi olarak 12 yıllık tecrübemiz ile sizler için en uygun işlemleri yapıyoruz.

Yatırımınıza başlamadan önce bizimle mutlaka iletişime geçmenizi öneririz.

Scroll to Top