Yatırım Teşvik Belgesi Destek Unsurları

Yatırım Yeri Tahsisi

Yatırım Yeri Tahsisi

Yatırım Yeri Tahsisi Nedir?

Yatırım teşvik belgesi kapsamında yatırım yeri tahsisi, yatırımcılara belirli bir bölgede yatırım yapmak üzere Hazine arazilerinin tahsis edilmesidir. Yatırım teşvik belgesi, yatırım yapmak isteyenlere verilen bir belgedir ve bu belge kapsamında yatırım yeri için Hazine arazisi talep edilebilir. 

Yatırım yeri tahsisi, yatırım yapacak kişi veya kuruluşa önceden belirlenmiş bir alanın tahsis edilmesiyle gerçekleştirilir. Bu alan, yatırımın yapılacağı sektöre ve yatırım büyüklüğüne göre belirlenmelidir. 

Yatırım yeri tahsisi, yatırımcıya belirli bir alanın tahsis edilmesiyle gerçekleştirilir. Bu alanın büyüklüğü ve konumu yatırımın niteliğine ve büyüklüğüne göre belirlenir. Tahsis edilen yerde yatırımcı, yatırımını gerçekleştirerek işletmesini kurup faaliyete geçmelidir. 

Kimler Yatırım Yeri Tahsisinden Yararlanabilir?

Yer tahsisinden yararlanmak isteyenler, yatırım teşvik belgesi sahibi olan yatırımcılardır. Yatırım teşvik belgesi, yatırımcılara çeşitli teşvikler ve avantajlar sağlamak amacıyla verilir ve yatırım yeri tahsisi de bu teşvikler arasında yer alır. Yatırım teşvik belgesinin bölgesel teşvik uygulamaları, öncelikli yatırımlar veya stratejik yatırımlar olarak düzenlenmiş olması gerekmektedir. 

Yatırım yeri tahsisinden faydalanabilecek kişi veya kuruluşlar, yerli veya yabancı yatırımcılar, KOBİ’ler, büyük ölçekli şirketler ve kamu iktisadi teşebbüsleri gibi çeşitli işletme türleri olabilir. Ancak, yatırım yeri tahsisi, yatırım yapacak kişilerin belirli kriterleri sağlaması ve yatırımın belirli koşulları karşılaması gerektiği için herkes yararlanamayabilir.

Örneğin, yer tahsisinden faydalanmak isteyen kişi veya kuruluşların, yatırım yapacakları sektörlere ve bölgeye göre belirlenmiş kriterleri sağlaması gerekebilir. Bu kriterler, yatırımın büyüklüğü, istihdam yaratma potansiyeli, teknolojik yenilikler getirme potansiyeli gibi faktörlere bağlı olarak değişebilir.

Hangi Araziler Tahsis Edilebilir?

Yatırım teşvik belgesi kapsamında bölgesel ve üstü sınıfta belge alabilen yatırımlar için yatırım yeri tahsisi desteği verilebilmektedir. Bu kapsamda yatırımcı tarafından tahsis için arazinin belirlenmesi gerekmektedir. Kamu tarafından bir tahsis önerisi veya tahsis edilebilecek bir arazi gösterilmesi mümkün değildir. 

Yer tahsisi 49 yıllığına hazine arazilerinin irtifak haklarının verilmesi şeklinde uygulanır. Talep edilen arazinin Hazine arazisi olması zorunludur. Arazi üzerinde özel mülkiyet olmaması gerekmektedir. Ayrıca, talep edilen arazi üzerinde Orman, Mera, Serbest bölge gibi özel korumalı kanunların olmaması gerekmektedir. 

Hazine Arazisi Tahsisi Süreci

Yatırım yeri tahsisi için öncelikle yatırım için teşvik belgesi alınmalıdır. Yatırımın bulunduğu ilde bölgeselteşvik uygulamaları kapsamında veya öncelikli yatırımlar kapsamında veya stratejik yatırımlar kapsamında desteklenmesi gerekmektedir. Bölgesel ve üstü yatırım teşvik belgelerine yatırım yeri tahsisi verilmektedir. 

Yatırım teşvik belgesine başvurmak için ilgili sayfamızı inceleyebilirsiniz. 

Yatırım yeri tahsis sürecinde başka kanunlar ile korunmayan bir arazi bulunduğunda, özel mülkiyet de bulunan arazide yok ise, belge başvurusunda bulunurken veya belge varsa sonrasında Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne Yer Tahsisi desteği için başvurulur. Bakanlık tarafından yapılan inceleme neticesinde destek uygun görülürse teşvik belgesine işlenir. Bundan sonraki bölümde belge ile Milli Emlak Genel Müdürlüğüne başvuruda bulunulur. 

Milli Emlak Genel Müdürlüğüne yapılacak başvuruda yatırım hakkında bilgiler, yatırım teşvik belgesi bilgileri ve yatırımın vaziyet planı çizdirilerek verilir. Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından yapılan ilk incelemenin olumlu olmasından itibaren yatırım yeri için ilana çıkılır. ilan sürecinde teşvik belgeli yatırımlar önceliklidir. İlan süreci sonunda teşvik belgeli yatırımcı tahsise hak kazanırsa ilgili yatırım yeri tahsisi yapılır. 

ÇED belgesi isteyen yatırımlar konusunda ise, yatırım teşvik belgesi düzenlenmeden önce, yer tahsisi istenen arazi için ön tahsis yazısı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünden alınır. Bu yazı ile Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nden ön tahsis işlemi istenir. Ön tahsis sonrası ÇED belgesi süreci yürütülür. ÇED belgesi temininden sonra yatırım teşvik belgesi alınır ve yer tahsisi için Milli Emlak Genel Müdürlüğüne başvurulur. İlgili süreç işletilerek tahsis işlemi tamamlanır. 

Yatırım Projeniz mi var?

Yatırım planlarınızı teşvik belgesi almadan gerçekleştirmeyin. Uzman ekibimizle konuşarak hangi destekleri alabileceğinizi öğrenebilir ve başvuru şartları hakkında bilgi edinebilirsiniz.

proje

Yatırım Teşvik Belgesi almak için bize danışın

Ülkemizdeki gibi yatırım ortamının rekabetçi olduğu ve finansal erişimin kısıtlı olduğu bir ortamda yatırım teşvik belgesi alarak bir yatırıma başlamak büyük öneme sahiptir. Bu kapsamda yapılacak başvurular ve verilecek taahhütler firmanın gelecek yıllarda sorun yaşamaması için titizlikle uzman bir ekip tarafından hazırlanmalıdır. Teknik Teşvik ekibi olarak 12 yıllık tecrübemiz ile sizler için en uygun işlemleri yapıyoruz.

Yatırımınıza başlamadan önce bizimle mutlaka iletişime geçmenizi öneririz.

Scroll to Top