Yatırım Teşvik Belgesi
Sektörel Destekler

Kimya Sanayi Yatırımları

Kimya Sanayi Yatırımları

Kimya Sanayi Yatırımları Teşvik Belgesi Alabilir Mi?

Kimya Sanayi yani kimyasal ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar ülkemizde önemli şekilde desteklenmektedir. Bu kapsamda yatırım teşvik belgesi alabilir. Türkiye’de yürürlükte bulunan yatırım teşvik mevzuatı çerçevesinde kimya sektörü desteklenmekte olup, bazı şartlar ve  sınırlamalar çerçevesinde destekler uygulanabilmektedir. 

Kimyasal ürün üretimine yönelik yatırımlar için yatırım teşvik belgesi almak isteyen yatırımcılar, Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’ne başvurarak, yatırımın niteliği, büyüklüğü, yeri, üretilecek ürünler, istihdam ve diğer faktörler gibi çeşitli kriterlerin değerlendirilmesi sonucunda teşvik belgesi alabilirler.

Teşvik belgesi kapsamında yatırımcılara vergi muafiyeti, sigorta primi işveren hissesi desteği, faiz indirimi, arazi tahsisi gibi birçok teşvik sağlanabilir. Ancak, hangi teşviklerin sağlanacağı ve ne kadar süreyle geçerli olacağı, yatırımın niteliğine ve büyüklüğüne göre değişiklik gösterir.

Kimya Sanayi Yatırımları Hangi Desteklerden Faydalanır?

Ülkemizde gerçekleştirilecek kimya sanayi yatırımları İstanbul ili hariç olmak üzere 1., 2., 3. ve 4. bölgelerde 4. bölge bölgesel teşvik uygulamalarından faydalanabilmektedir. 5. ve 6. bölgelerde de bulunduğu bölgenin bölgesel desteklerinden faydalanabilmektedir.  Yatırımların kimya sektörü kapsamında desteklenip desteklenemeyeceği üretilecek ürünlere bağlıdır. 

Kimyasal üretim sektöründeki ürünlerin üretimine yönelik olan kimya sektörü yatırımları bölgelerine göre 4. bölgenin KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Vergi İndirimi, Faiz Desteği, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği ve Yatırım Yeri Tahsisi destelerinden faydalanabilmektedir.

5. ve 6. bölgede gerçekleştirilecek makine imalat yatırımları da bulundukları bölgenin bölgesel destekleri kapsamında yukarıda bahsedilen desteklerden faydalanabilmektedir.

Desteklerle ilgili detaylı bilgilere bu sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Yatırım teşvik belgesi başvurusuna ilişkin bilgi almak isteyen yatırımcılarımız iligili sayfamızı da linke tıklayarak inceleyebilirler. 

Kimya Sektörü Yatırımları İçin Özel Şartlar ve Kısıtlar Nelerdir?

Kimya sanayi yatırımları için üretilecek ürünlerin mevzuatta belirtilen kodlar içerisinde bulunması gerekmektedir.  Bu ürünler arasında yer alan üretim konuları 4. bölge desteklerini almaya hak kazanacaktır. Bu yatırımlarda önemli olan husus üretilecek ürünlerdir.

Kimyasal ürünlerin imalatına yönelik yatırımlarda sıklıkla karıştırıcı vb. makineler kullanılmaktadır. Bu makine ve teçhizat ile plastik ürünler veya guda ürünleri de üretilebileceğinden yatırımlar kapsamında kimyasal ürünlerin dışında ürünler de üretilebilmektedir. Yatırım teşvik belgesi müracaatlarında kimyasal ürün dışında ürünler üretilecek ise söz konusu yatırımlar 4. bölge destekleri alamayabilir. Kimya sektöründe makine teçhizatın ilişkili olabileceği diğer yatırımlar beton ürünlerine yönelik yatırımlar, plastik ve kauçuk ürünleri yatırımları, gıda ürünleri yatırımları gibi sıralanabilecektir. 

Bu nedenle yatırım kapsamında temin edilecek makine üretilecek ürünler titizlikle seçilmeli, gerekirse yatırımlar ayrılacak şekilde teşvik belgesi alınmalıdır. 

Kimya Sektörü Yatırımları Teşvik Belgesi Müracaatında Hangi Evraklar Gereklidir?

Yatırım teşvik belgesi kapsamında yatırımcılardan yatırıma ve yatırımcıya işikin bilgi ve belgeler istenmektedir. Bu istenen belgeler yatırımlara göre farklılaşabilmektedir. Bazı evraklar tüm yatırımlar için istenmekte bazıları ise belirli koşullar altında istenebilmektedir.

Yatırım teşvik belgesi kapsamında tüm firmaların sağlaması gerektiği bilgi ve belgeler yatırım ve makina ve teçhizat hakkında detaylı bilgiler ve SGK borcu yoktur belgesidir. Kimya sektörü yatırımlarında ise bu belgelere ek olarak ÇED belgesi de istenmektedir.  

Bu belgelerin sağlanması halde yatırım teşvik belgesi düzenlenebilmektedir. Sağlanamaması durumunda ise, Bakanlık tarafından eksik belge sebebi ile başvuru reddedilecektir. Yatırımcılarımızın bu belgeleri yatırım öncesinde temin etmesi gerekmektedir. Teknik teşvik olarak bu belgelerin nasıl temin edilebileceğine ilişkin yönlendirme yapabilen uzman kadromuz ile firmaların en az karışık şekilde işlerini çözmelerini sağlamaktayız. 

Yatırım Projeniz mi var?

Yatırım planlarınızı teşvik belgesi almadan gerçekleştirmeyin. Uzman ekibimizle konuşarak hangi destekleri alabileceğinizi öğrenebilir ve başvuru şartları hakkında bilgi edinebilirsiniz.

proje

Yatırım Teşvik Belgesi almak için bize danışın

Ülkemizdeki gibi yatırım ortamının rekabetçi olduğu ve finansal erişimin kısıtlı olduğu bir ortamda yatırım teşvik belgesi alarak bir yatırıma başlamak büyük öneme sahiptir. Bu kapsamda yapılacak başvurular ve verilecek taahhütler firmanın gelecek yıllarda sorun yaşamaması için titizlikle uzman bir ekip tarafından hazırlanmalıdır. Teknik Teşvik ekibi olarak 12 yıllık tecrübemiz ile sizler için en uygun işlemleri yapıyoruz.

Yatırımınıza başlamadan önce bizimle mutlaka iletişime geçmenizi öneririz.

Scroll to Top