E-TUYS Yetkilendirme

E-TUYS Yetkilendirme İşlemleri

E-TUYS Yetkilendirme

E-TUYS Yetkilendirme Nedir?

2018 yılının Temmuz ayında kullanıma geçen Elektronik Teşvik Uygulamaları Sistemi (E-TUYS) kapsamında işlem yapabilmek için öncelikle yetkilendirme yapılması gerekmektedir. Söz konusu yetkilendirme Usul ve Esasları T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından belirlenmiştir. 

Yetkilendirme için ilk olarak yetkilendirme yapılacak firmaya veya şahıs firması ise şahsa ait Kayıtlı E-Posta adresi yani KEP adresi bulunması gerekmektedir. Başvurular bu KEP adresi üzerinden gönderildiğinden eğer bu adres yoksa gönderim yapılamayacaktır. KEP adresi bulunmayan firmaların tercih edeceği bir sağlayıcıdan temin etmesi gerekmektedir. 

Yetkilendirme öncesi ikinci önemli husus da e-imza bulunmasıdır. Başvuru yapacak firmayı temsile yetkili kişi tarafından KEP üzerinden başvuru gönderilecektir. KEP iletisinin gönderilmesi için de e-imza ile elektronik imza atılması gerekmektedir. 

E-imza ve KEP başvurusu için ilgili sayfamız bu bağlantıdadır.

E-TUYS Yetkilendirmesi ile firma adına Yatırım Teşvik Belgesi işlemleri yapacak kişiler belirlenmektedir. Bu yetkilendirme ile yetki verilen kişi firma adına teşvik belgesi müracaatı yapabilir, açık teşvik belgeleri üzerinde işlemler yapabilir. Yapılacak işlemlerin sorumluluğu firmaya ait olduğundan yetki verilen kişinin dikkatli seçilmesi gerekmektedir. Ayrıca, danışmanlık alarak bu hizmetten yararlanılması planlanıyor ise işinde uzman, firmayı yarı yolda bırakmayacak uzmanların seçilmesi önemlidir. 

Yetkilendirme işlemi için öncelikle yetkilendirme evraklarının hazırlanması gerekmektedir. 

E-TUYS Yetkilendirme Evrakları Nelerdir?

E-TUYS Yetkilendirme işlemi için en önemli kısım yetkilendirme evraklarının hazırlanmasıdır. Yetkilendirme evraklarının yanlış hazırlanması sonucunda yetkilendirme verilmeyebilir veya evrakların yenilenmesi isteneceğinden gecikmeler yaşanabilir. 

E-TUYS Yetkilendirme evrakları aşağıda yer almaktadır.

  1. Dilekçe: E-TUYS Yetkilendirmesi için talebi belirten dilekçedir. Firmayı temsil ve ilzama tam yetkili kişi veya kişilerce imzalanıp kaşelenmelidir. Dilekçe örneğine ulaşmak için tıklayınız
  2. E-TUYS Taahhütnamesi: E-TUYS Yetkilendirmesinin en önemli evrağıdır. Taahhütname dikkatli şekilde doldurularak yetkili imza ile Noter Onayı alınır. Taahhütname örneği için tıklayınız.
  3. Kullanıcı Yetkilendirme Formu: Kullanıcı ve yetki verenin adres ve e-posta bilgilerini içeren tablodur. Bu evrak da firmayı temsile tam yetkili kişi veya kişilerce doldurulup kaşelenir. Kullanıcı yetkilendirme formu örneğine ulaşmak için tıklayınız
  4. İmza Sirküleri: Firmanın imza yetkililerini gösteren noter onaylı imza sirküleridir. 

E-TUYS Yetkilendirme Başvurusu Nasıl Yapılır?

E-TUYS Yetkilendirme evrakları hazırlandıktan sonra pdf uzantılı olarak kaydedilir. Hazırlanan imzalı ve kaşeli Dilekçe, Noter Onaylı E-TUYS Taahhütnamesi, imzalı ve kaşeli Kullanıcı Yetkilendirme Formu ve noter onaylı ve süresi geçerli İmza Sirküleri ayrı ayrı pdf olarak kaydedilmelidir. 

Evrakların hazırlanmasından ve pdf olarak kaydedilmesinden sonra firma kep adresine giriş yapar, yeni ileti oluşturur. Gönderilen adrese Teşvik Uygulama Ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne ait sanayiveteknolojibakanligi.tesvikuygulama@hs01.kep.tr KEP adresi yazılır. Hazırlanan 4 adet doküman ek olarak yüklenir.

E-posta konusuna “Yetkilendirme” yazılabilir, e-posta içeriğine de çok kısa şekilde “Yetkilendirmenin yapılmasını arz ederiz” gibi bir cümle yazılabilir. Sonrasında ileti e-imza onayı ile gönderilerek KEP aracılığıyla gönderim tamamlanır. 

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın hazırladığı E-TUYS yetkilendirme bilgi sitesi bu bağlantıdadır. 

Başvuru Sonucu

KEP üzerinden gönderilen başvurunuz normal şartlar altında 1 hafta içerisinde sonuçlanır. 

Sonuçlanma olumlu ise Kullanıcı Yetkilendirme Formu’nda yer alan e-posta adreslerine yetkinin verildiğine dair otomasyon e-postası gelir. 

Sonuç olumsuz ise Bakanlık tarafından e-posta veya telefon ile hata ve yanlışlar bildirilebilir. Bazı durumlarda ileti Bakanlığa hiç ulaşmamış veya ilgili Kurumdan bir dönüş gelmemiş olabilir. 1 hafta içerisinde yetkinin tanımlanmaması halinde Bakanlık ile iletişime geçilmesi gerekebilir. 

E-TUYS yetkilendirme hususunda uzman bir kadroyla çalışmak önem arz etmektedir. Uygun şekilde hazırlanan evraklar çok hızlı şekilde sisteme tanımlanarak teşvik belgesi işlemleri başlatılmaktadır. 

Yatırım Projeniz mi var?

Yatırım planlarınızı teşvik belgesi almadan gerçekleştirmeyin. Uzman ekibimizle konuşarak hangi destekleri alabileceğinizi öğrenebilir ve başvuru şartları hakkında bilgi edinebilirsiniz.

proje

Yatırım Teşvik Belgesi almak için bize danışın

Ülkemizdeki gibi yatırım ortamının rekabetçi olduğu ve finansal erişimin kısıtlı olduğu bir ortamda yatırım teşvik belgesi alarak bir yatırıma başlamak büyük öneme sahiptir. Bu kapsamda yapılacak başvurular ve verilecek taahhütler firmanın gelecek yıllarda sorun yaşamaması için titizlikle uzman bir ekip tarafından hazırlanmalıdır. Teknik Teşvik ekibi olarak 12 yıllık tecrübemiz ile sizler için en uygun işlemleri yapabiliyoruz.

Yatırımınıza başlamadan önce bizimle mutlaka iletişime geçmenizi öneririz.

Scroll to Top