Yatırım Teşvik Belgesi Destekleri

Yatırım Teşvik Belgesi Destekleri

Yatırım Teşvik Belgesi Destekleri

Yatırım teşvik belgesi kapsamında yerli ve ithal makina teçhizat listesi için uygulanmaktadır. Alınan makine ve teçhizat için KDV istisnası uygulanmaktadır. Satıcı firma KDV’siz olarak makineyi faturalamaktadır. 

Desteğin uygulanması aşamasında ise önce makine ve teçhizatın listede olduğundan emin olunmalıdır. Gerekirse makine ve teçhizat liste değişikliği ile listeye eklenmelidir. Sonrasında KDV istisna yazısı Vergi Dairesi’nden temin edilmektedir. KDV istisna yazısı ile alakalı yazımıza bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz. 

Makine alımı öncesi satıcıya sistem üzerinden bildirim gitmesi gerekmektedir. Teşvik danışmanı bu kapsamda gerekli işlemi yapar. Makine temin edildikten sonra da xml formatlı fatura danışmana iletilerek sisteme yüklenir. 

Yatırım teşvik belgesi kapsamında ithal makine ve teçhizat listeleri kapsamındaki makineler için uygulanmaktadır. Gümrük Vergisi Muafiyeti desteği tanımlanmış olan makine ve teçhizat gümrük vergisi olmadan gümrükten çekilebilmektedir. Ancak son dönemlerde birçok ürüne getirilen İlave Gümrük Vergisi bu kapsama girmemektedir. Teşvik belgesi sahibi firmalar Gümrük Vergisi Muafiyeti desteği olsa bile bazı ürünlere İlave Gümrük Vergisi ödemektedir. Ek olarak, yatırım teşvik belgesi mevzuatında bazı ithal edilecek makine ve teçhizata ilişkin Gümrük Vergisi Muafiyeti uygulanmayacağına dair madde eklenmiştir. Bu kapsamda ülkemizde üretilebilen bazı ürünler için bu destek unsuru uygulanmamaktadır. 

Desteğin uygulanmasında ise yine KDV istisna yazısı alınmalıdır. Makine gümrüğe gelmeden önce gümrükçü ile görüşüp E-TUYS üzerinden gümrük gerçekleşme işlemi yapılmalıdır. Gümrükçü talep ederse GTİP, adet/set değişimleri yapılmalıdır. 

Makinenin gümrükten çekilmesini müteakip, gümrük giriş beyannamesi ve yevmiye numaraları danışmana iletilerek sisteme girilmesi sağlanır. 

Yatırım teşvik belgesi kapsamında Vergi İndirimi tanımlanan yatırımlar için uygulanmaktadır. Destek, Vergi İndirişm Oranı ve Yatırıma Katkı Oranı olarak 2 parametre içermektedir. Vergi İndirimi Oranı, o dönemde indirilebilecek vergi miktarını göstermektedir. Yatırıma Katkı Oranı ise yatırım teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının belirtilen oranında vergi muafiyeti sağlanacağını belirtmektedir. Örneğin 3 milyon TL’lik bir yatırımda %50 yatırıma katkı oranı varsa 1,5 Milyon TL’lik bir muafiyet hakkı bulunmaktadır. Uygulama süresi bölgelere göre;

 • 1. bölgede Vergi İndirim Oranı: %50, Yatırıma Katkı Oranı: %15
 • 2. bölgede Vergi İndirim Oranı: %55, Yatırıma Katkı Oranı: %20
 • 3. bölgede Vergi İndirim Oranı: %60, Yatırıma Katkı Oranı: %25
 • 4. bölgede Vergi İndirim Oranı: %70, Yatırıma Katkı Oranı: %30
 • 5. bölgede Vergi İndirim Oranı: %80, Yatırıma Katkı Oranı: %40
 • 6. bölgede Vergi İndirim Oranı: %90, Yatırıma Katkı Oranı: %50

olarak uygulanmaktadır. Uygulaması ise yatırım döneminde başlayabilmektedir. Vergi dönemlerinde beyan edilerek gerekli indirim sağlanmaktadır. 

Faiz Desteği destek unsurunu içeren yatırım teşvik belgeleri kapsamında yatırım kredileri için uygulanabilmektedir. Bankalardan kullanılacak en az bir yıl vadeli krediler için uygulanmaktadır. Yatırım teşvik belgesinde kayıtlı toplam yatırım tutarının yüzde yetmişini aşmayacak şekilde uygulanmaktadır. 

1. ve 2. bölgelerde faiz desteği uygulaması yoktur. Diğer bölgelerde ise;

 • 3. bölgede Türk Lirası için 3 puan, döviz için 1 puan ve 1 milyon TL’yi geçmeyecek şekilde,
 • 4. bölgede Türk Lirası için 4 puan, döviz için 1 puan ve 1.2 milyon TL’yi geçmeyecek şekilde,
 • 5. bölgede Türk Lirası için 5 puan, döviz için 2 puan ve 1.4 milyon TL’yi geçmeyecek şekilde,
 • 6. bölgede Türk Lirası için 7 puan, döviz için 2 puan ve 1.8 milyon TL’yi geçmeyecek şekilde,
uygulanmaktadır. Ancak bazı şartlarda bu üst limitler artırılabilmektedir. 
Uygulama kısmında ise, banka ile yatırımcı faiz destekli kredi için anlaşmakta ve yatırımcının kredi taksitini ödedikten sonra faiz desteğini bakanlıktan geri alması şeklinde uygulanır. 
Faiz desteği için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile protokol imzalanan finans kurumları bu bağlantıda yer almaktadır. 

Yatırım teşvik belgesi kapsamında Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği tanımlanan yatırımlar için uygulanmaktadır. Yatırım sonucunda oluşacak ilave istihdam için uygulanmaktadır. Teşvik belgesinin tamamlama vizesi yapıldıktan sonra uygulanmaktadır. Yatırım döneminde kullanılmamaktadır. Uygulama süresi bölgelere göre;

 • 1. bölgede 2 yıl
 • 2. bölgede 3 yıl
 • 3. bölgede 5 yıl
 • 4. bölgede 6 yıl
 • 5. bölgede 7 yıl
 • 6. bölgede 10 yıl

uygulanmaktadır. Uygulaması ise tamamlama vizesinden sonra SGK’ya başvuru ile başlatılmaktadır. Destek, asgari ücret üzerinden uygulanmaktadır. 

Bölgesel ve üzeri yatırım teşvik belgeleri kapsamında uygulanabilmektedir. Firmanın yatırım yeri olarak hazine arazisi bularak o arazinin talep edilmesi şeklinde uygulanır. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından uygun görülürse ilgili arazi 49 yıllığına irtifak hakkı şeklinde tahsis edilebilmektedir. 

Yatırım yerinin firma tarafından bulunması gerekmektedir. Bulunan arazinin herhangi bir kanun kapsamında korunmuyor olması gerekmektedir. Bulunan arazinin tahsis edilmesi garanti edilmemektedir. 

Sigorta Primi Desteği

Sadece 6. bölgede uygulanan bir destektir. 10 süre ile uygulanabilmekte olup, asgari ücret üzerinden hesaplanır. Yatırım sonucunda oluşacak ilave istihdam için uygulanmaktadır. Teşvik belgesinin tamamlama vizesi yapıldıktan sonra uygulanmaktadır. Yatırım döneminde kullanılmamaktadır. 

Gelir Vergisi Stopajı Desteği

Sadece 6. bölgede uygulanan bir destektir. 10 süre ile uygulanabilmekte olup, asgari ücret üzerinden hesaplanır. Yatırım sonucunda oluşacak ilave istihdam için uygulanmaktadır. Teşvik belgesinin tamamlama vizesi yapıldıktan sonra uygulanmaktadır. Yatırım döneminde kullanılmamaktadır. 

KDV İadesi

Stratejik yatırımlar kapsamında uygulanmaktadır. Bina ve inşaat harcamaları için ödenen KDV’nin iadesi şeklinde uygulanır. Son yıllarda tüm imalat sanayinin bina inşaat harcamalarında kdv istisnası uygulandığından bu destek unsuru atıl şekilde kalmıştır. 

Diğer Kolaylıklar ve Destekler

Yukarıda sayılan desteklere ilave olarak bazı destek ve teşvikler teşvik belgeli yatırımcıların kullanımındadır. Bunlardan bazıları aşağıda sıralanmıştır. Söz konusu uygulamaların bazıları süreli olabilmekte olup bilgi niteliğinde paylaşılmıştır. 

 • Teşvik belgeli yatırımcıların yatırım için alacağı mal ve hizmet bedellerinden damga vergisi alınmamaktadır. 
 • İmalat sanayi ve otel yatırımlarında bina inşaat harcamaları için kdv istisnası vergi daireleri tarafından uygulanmaktadır. 
 • İmalat sanayi yatırımlarında vergi indirimi oranı yatırım döneminde %100 olarak uygulanmaktadır. 
 • İmalat sanayi yatırımlarında vergi indirimi – yatırıma katkı oranına %15 ilave edilmektedir. 

Yatırım Projeniz mi var?

Yatırım planlarınızı teşvik belgesi almadan gerçekleştirmeyin. Uzman ekibimizle konuşarak hangi destekleri alabileceğinizi öğrenebilir ve başvuru şartları hakkında bilgi edinebilirsiniz.

proje

Yatırım Teşvik Belgesi almak için bize danışın

Ülkemizdeki gibi yatırım ortamının rekabetçi olduğu ve finansal erişimin kısıtlı olduğu bir ortamda yatırım teşvik belgesi alarak bir yatırıma başlamak büyük öneme sahiptir. Bu kapsamda yapılacak başvurular ve verilecek taahhütler firmanın gelecek yıllarda sorun yaşamaması için titizlikle uzman bir ekip tarafından hazırlanmalıdır. Teknik Teşvik ekibi olarak 12 yıllık tecrübemiz ile sizler için en uygun işlemleri yapabiliyoruz.

Yatırımınıza başlamadan önce bizimle mutlaka iletişime geçmenizi öneririz.

Scroll to Top