Hizmetlerimiz

Yatırım Teşvik Belgesi Hizmetleri

hizmetler

Yatırım teşvik belgesi, bir işletmenin belirli bir bölgede veya sektörde yatırım yapması için devlet tarafından verilen teşvikleri içeren bir belgedir. Bu belge, yatırımcılara vergi muafiyeti, sigorta primi desteği, faiz desteği,  yatırım yeri tahsisi gibi teşvikler sağlayabilir. İlgili mevzuata Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı web sistesinden ulaşabilirsiniz.

Teknik Teşvik olarak verdiğimiz yatırım teşvik belgesi danışmanlığı ile,  işletmelerin yatırım teşvik belgesi almalarına yardımcı olmaktayız. Bu kapsamda yatırım teşvik belgesi başvuru sürecinin yönetimi, gerekli belgelerin hazırlanması, uygun yatırım teşviklerinin seçimi, devletle olan yazışmaların yürütülmesi, teşvik süresince gerçekleşecek revizyonlar, belgenin kapatılması, oluşabilecek sorunlarda gerekli yol haritasının oluşturulması gibi işlemler bulunabilir.

Yatırım teşvik belgesi hizmetlerimiz, işletmelerin yatırım yaparken devlet teşviklerinden en iyi şekilde yararlanmalarına yardımcı olur ve yatırım sürecini kolaylaştırmaktadır. 

Yatırım Teşvik Belgesi Alınması

Planladığınız yatırım için Yatırım Teşvik Belgesi alabilirsiniz. Bu belge TC Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilmektedir. Ülkemizde yatırım yapan şirketlerin neredeyese tamamı Yatırım Teşvik Belgesi alabilmektedir.

Yatırım Teşvik Belgesi Revizyonu

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında belge üzerinde değişiklik yapılabilmektedir. Bunlar; ürün, ünvan, finansman, yatırım cinsi, yatırım yeri vb. değişiklikler olabilmektedir. Yatırım Teşvik Belgesi yatırım süresince revize edilebilmektedir.

Yatırım Teşvik Belgesi Liste Değişikliği

Yatırım Teşvik Belgesi ile birlikte onaylanan Yerli Makina Teçhizat Listesi ve İthal Makina Teçhizat Listesi yatırım süresi boyunca değiştirilebilmekte ve güncellenebilmektedir.

Finansal Kiralama (Leasing)

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında Finansal Kiralama, yani Leasing ile makine teçhizat alınabilmektedir. Ancak bu şekilde alımlardan önce Yatırım Teşvik Belgesinde Finansal Kiralama izni alınması gerekmektedir.

Devir, Satış, İhraç ve Kiralama İşlemleri

Yatırım Teşvik Belgesi ile alınan makine ve teçhizat belirli şartlar altında cezai işlem uygulanmadan başkasına devir edilebilir, satılabilir veya kiralanabilir.

Yatırım Teşvik Belgesi Süre Uzatımı

Yatırım için verilen sürenin yetmemesi durumunda bir defaya mahsus süre uzatımı alınabilmektedir. Bazı mücbir sebep hallerinde ise süre uzatımı verilebilmektedir.

Yatırım Teşvik Belgesi Tamamlama Vizesi

Yatırım teşvik belgesi temin edilen yatırımların da revizyonlar haricinde belgede yatırım bitse de bitmese de birçok işleminin yapılması gerekmektedir. Örneğin belge kapsamındaki yatırım harcamaları tamamlanmış olabilir. Bu kapsamda tamamlama vizesinin yani kapanış işlemlerinin gerçekleşmesi gerekir. Belge kapsamında harcama yapılmamış olabilir bu kapsamda belgenin iptal edilmesi gerekebilir. Bazı durumlarda belge kapsamında yatırım yapılmış ama tamamlama vizesinin yapılmaması sonucunda belge iptal edilmiş olabilir. Böyle durumlarda da iptalin kaldırılarak belgenin kapatılması gerekebilir. 

Belgenin bakanlık tarafından resen iptal edilmesi çok önemli bir husustur. Belge yatırımı yapılmış olsa bile resen iptal edildiğinde ilgili gümrük müdürlüklerine ve vergi dairelerine desteklerin geri alınması yönünde yazı gitmektedir. Bu kapsamda yatırımcılara ceza kesilebilmektedir. Cezai işlem uygulanmadan önce yatırımcının bu durumu farketmesi durumunda geri dönülebilir işlem yapılabilmektedir. Ancak kesilen cezalar iade edilmemektedir. 

Bu türden işlemler yatırımın sonunda karşımıza çıkabileceğinden Teknik Teşvik olarak vereceğimiz danışmanlık ile yatırımın zamanında kapanışının yapılabilmesini veya cezai durumlar yaşanmadan önlenebilmesini sağlıyoruz. 

Yatırım Teşvik Belgesi Kapanış İşlemleri

Yatırım teşvik belgesine konu yatırım tamamlandığında, teşvik belgesi sahibi firma belgenin tamamlama vizesi müracaatını yapmakla yükümlüdür

Yatırım Teşvik Belgesi İptal Kaldırma İşlemleri

Yatırım teşvik belgesi süresi sonunda tamamlama vizesi müracaatı yapılmazsa belge Bakanlık tarafından iptal edilir. Bu iptalin kaldırılması bazı durumlarda mümkündür.

Yatırım Teşvik Belgesi Mücbir Sebep Durumları

Deprem, sel ve benzeri doğal afetlerde yatırım teşvik belgesi kapsamı yatırımları etkilenen yatırımcılar için mücbir sebepten ötürü kolaylıklar sağlanabilmektedir.

Yatırım Projeniz mi var?

Yatırım planlarınızı teşvik belgesi almadan gerçekleştirmeyin. Uzman ekibimizle konuşarak hangi destekleri alabileceğinizi öğrenebilir ve başvuru şartları hakkında bilgi edinebilirsiniz.

proje

Yatırım Teşvik Belgesi almak için bize danışın

Ülkemizdeki gibi yatırım ortamının rekabetçi olduğu ve finansal erişimin kısıtlı olduğu bir ortamda yatırım teşvik belgesi alarak bir yatırıma başlamak büyük öneme sahiptir. Bu kapsamda yapılacak başvurular ve verilecek taahhütler firmanın gelecek yıllarda sorun yaşamaması için titizlikle uzman bir ekip tarafından hazırlanmalıdır. Teknik Teşvik ekibi olarak 12 yıllık tecrübemiz ile sizler için en uygun işlemleri yapabiliyoruz.

Yatırımınıza başlamadan önce bizimle mutlaka iletişime geçmenizi öneririz.

Scroll to Top