Yatırım Teşvik Belgesi
Sektörel Destekler

Seracılık Yatırımları

Seracılık Yatırımları

Seracılık Yatırımları Teşvik Belgesi Alabilir Mi?

Seracılık yatırımları yatırım teşvik belgesi alabilir. Türkiye’de yürürlükte bulunan yatırım teşvik mevzuatı çerçevesinde seracılık sektörü desteklenmekte olup, belirli alt limitler ve sınırlamalar çerçevesinde destekler uygulanabilmektedir. 

Seracılık yatırımları için yatırım teşvik belgesi almak isteyen yatırımcılar, Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’ne başvurarak, yatırımın niteliği, büyüklüğü, yeri, üretim teknolojisi, istihdam ve diğer faktörler gibi çeşitli kriterlerin değerlendirilmesi sonucunda teşvik belgesi alabilirler.

Teşvik belgesi kapsamında yatırımcılara vergi muafiyeti, sigorta primi işveren hissesi desteği, faiz indirimi, arazi tahsisi gibi birçok teşvik sağlanabilir. Ancak, hangi teşviklerin sağlanacağı ve ne kadar süreyle geçerli olacağı, yatırımın niteliğine ve büyüklüğüne göre değişiklik gösterir.

Seracılık Yatırımları Hangi Desteklerden Faydalanır?

Ülkemizde gerçekleştirilecek seracılık yatırımları bölgesel teşvik uygulamaları, genel teşvik uygulamaları ve öncelikli yatırımlar kapsamında desteklenebilmektedir. Yatırımların hangi destekten faydalanabileceği, yatırımın kapalı alan büyüklüğüne, yatırım yerine ve teknolojisine göre değişebilmektedir.  

Bölgesel şartları sağlayan sera yatırımları bölgelerine göre KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Vergi İndirimi, Faiz Desteği, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği ve Yatırım Yeri Tahsisi destelerinden faydalanabilmektedir.

Öncelikli yatırımlar kapsamındaki seracılık şartını sağlayanlar ise 5. bölge bölgesel destekleri kapsamında yukarıda bahsedilen desteklerden faydalanabilmektedir.

Teşvik edilmeyecek yatırımlar dışında kalan ancak bölgesel destek kapasitesine ulaşamayan seracılık yatırımları ise KDV İstisnası ve Gümrük Vergisi Muafiyeti desteklerinden faydalanabilmektedir.

Desteklerle ilgili detaylı bilgilere bu sayfamızdan ulaşabilirsiniz. 

Seracılık Yatırımları İçin Özel Şartlar ve Kısıtlar Nelerdir?

Sera yatırımları için özel kapasite ve yatırım türü şartları bulunmaktadır. Söz konusu kapasite şartları yatırımdaki örtü altı üretim alanına ve teknolojisine  göre değişmektedir. Bu kapsamda kısıtlar aşağıda yer almaktadır.

  1. 5 Dekarın Altındaki Seracılık Yatırımları: 5 dekarın altındaki seracılık yatırımları yatırım teşvik belgesi alamamaktadır. Teşvik edilmeyecek yatırımlar listesinde 5 dekarın altında örtü altı üretime ait seraların desteklenmeyeceği belirtilmiştir. Teşvik edilmeyecek yatırımlara bu sayfamızdan ulaşabilirsiniz. 
  2. Bölgesel Desteklerde Seracılık Kapasiteleri: 1. ve 2. bölgelerde seracılık yatırımlarında 20 dekar ve üstü kapalı alan şartı aranmaktadır. Bu şartı sağlayan yatırımlar bölgesel desteklerden faydalanabilmektedir. Ancak, 5 dekarın üzerinde olan ve 20 dekarın altında olan seracılık yatırımları ise genel desteklerden faydalanabilecektir. Genel destekler kapsamında ve bölgesel destekler kapsamında verilen teşvikler hakkında detaylara bu sayfamızdan ulaşabilirsiniz. 
    3., 4. ve 5. bölgede gerçekleştirilecek yatırımlarda ise, bölgesel destekler için 10 dekar ve üstü şartı aranmaktadır. 10 dekar üstü kapalı alana sahip sera yatırımları bölgesel desteklerden, 5-10 dekar arasında olan sera yatırımları ise genel desteklerden faydalanabilmektedir. 
    6. bölgede ise 5 dekarın üzerinde kapalı alana sahip seracılık yatırımları bölgesel desteklerden faydalanabilmektedir.  
  3. Öncelikli Yatırımlar Kapsamındaki Seracılık Yatırımları: Asgari 5 milyon TL tutarındaki 25 dekar ve üzeri yurtiçinde üretilen sera teknolojilerini de ihtiva eden otomasyona dayalı (bilgisayar kontrollü iklimlendirme, sulama, gübreleme ve ilaçlama sistemi ihtiva eden) sera yatırımları öncelikli yatırımlar kapsamında 1.,2.,3.,4. ve 5. bölgelerde 5. bölge desteklerini 6. bölgede ise 6. bölge bölgesel desteklerini alabilmektedir. 

Seracılık Yatırımları Teşvik Belgesi Müracaatında Hangi Evraklar Gereklidir?

Yatırım teşvik belgesi kapsamında yatırımcılardan yatırıma ve yatırımcıya işikin bilgi ve belgeler istenmektedir. Bu istenen belgeler yatırımlara göre farklılaşabilmektedir. Bazı evraklar tüm yatırımlar için istenmekte bazıları ise belirli koşullar altında istenebilmektedir.

Yatırım teşvik belgesi kapsamında tüm firmaların sağlaması gerektiği bilgi ve belgeler yatırım ve makina ve teçhizat hakkında detaylı bilgiler ve SGK borcu yoktur belgesidir. Seracılık yatırımlarında ise bu belgelere ek olarak bir belge istenmemektedir. Sera yapılacak arazinin tapu veya kira kontratının gönderilmesi ve bu belgelerdeki metrekare bilgisinin doğru girilmiş olması önem arz etmektedir. 

Bu belgelerin sağlanması halde yatırım teşvik belgesi düzenlenebilmektedir. Sağlanamaması durumunda ise, Bakanlık tarafından eksik belge sebebi ile başvuru reddedilecektir. Yatırımcılarımızın bu belgeleri yatırım öncesinde temin etmesi gerekmektedir. Teknik teşvik olarak bu belgelerin nasıl temin edilebileceğine ilişkin yönlendirme yapabilen uzman kadromuz ile firmaların en az karışık şekilde işlerini çözmelerini sağlamaktayız. 

Yatırım Projeniz mi var?

Yatırım planlarınızı teşvik belgesi almadan gerçekleştirmeyin. Uzman ekibimizle konuşarak hangi destekleri alabileceğinizi öğrenebilir ve başvuru şartları hakkında bilgi edinebilirsiniz.

proje

Yatırım Teşvik Belgesi almak için bize danışın

Ülkemizdeki gibi yatırım ortamının rekabetçi olduğu ve finansal erişimin kısıtlı olduğu bir ortamda yatırım teşvik belgesi alarak bir yatırıma başlamak büyük öneme sahiptir. Bu kapsamda yapılacak başvurular ve verilecek taahhütler firmanın gelecek yıllarda sorun yaşamaması için titizlikle uzman bir ekip tarafından hazırlanmalıdır. Teknik Teşvik ekibi olarak 12 yıllık tecrübemiz ile sizler için en uygun işlemleri yapıyoruz.

Yatırımınıza başlamadan önce bizimle mutlaka iletişime geçmenizi öneririz.

Scroll to Top