Yatırım Teşvik Belgesi

Yatırım Teşvik Belgesi Tamamlama Vizesi

Yatırım Teşvik Belgesi Tamamlama Vizesi

Yatırım Teşvik Belgesi Tamamlama Vizesi Nedir?

Yatırım Teşvik Belgesi Tamamlama Vizesi, belge kapsamında yapılan yatırımların tamamlanıp, yatırımcının yükümlülüklerini yerine getirdiğini beyan ederek belge kapsamında sorumluluklarının tamamlandığının tevsik edilmesidir. Tamamlama işlemi için öncelikle yatırımın tamamlanması gerekmektedir. Yatırım cinslerine göre tamamlama kriterleri farklı olabilmektedir. Örneğin komple yeni bir yatırım yapılıyorsa, asgari sabit yatırım tutarının sağlanmış olması ve üretime geçmiş bir tesisin oluşturulmuş olması önemlidir. Ancak tevsi, modernizasyon gibi yatırım cinslerinde ise asgari sabit yatırım tutarının tutturulması ile belge kapanabilmektedir. 

Yatırım kapsamında makine teçhizat alımı önem arz etmektedir. Üretim yatırımlarında sadece bina inşaat veya sadece diğer harcamalar ile belge kapanamamaktadır. Yatırım teşvik sisteminin ana yaklaşımı makine üzerine yapılan yatırımların desteklenmesidir. Bu kapsamda teşvik belgesi kapsamında çok az miktarda makine alınması veya hiç alınmaması durumlarında belge kapanamayabilir. 

Teşvik belgesi kapanış işlemleri için firmanın tamamlama vizesi başvurusu gerekmektedir. Başvuru yapılmaması durumunda tamamlama vizesi süreci otomatikman başlamaz, belgeniz süre sonunda iptal edilebilir. 

Kapanış başvurusundan sonra ise Bakanlık tarafından görevlendirilen eksperler tarafından yatırım yerinde ekspertiz yapılır ve yatırımın uygun şekilde yapılıp yapılmadığı denetlenir. Evrak ve belge kontrolleri sonrası belge kapanış işlemleri tamamlanır. 

Tamamlama Vizesi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Tamamlama vizesi başvurusu E-TUYS üzerinden yapılmaktadır. Başvuru yapılmadan önce belge kapsamında alınan makine ve teçhizat, yapılan bina inşaat, alınan arazi arsa, yapılan diğer harcamalar evrakları ile birlikte sisteme yüklenmelidir. 

E-TUYS sistemine ilişkin bilgi almak için tıklayınız. E-TUYS Sistemine giriş için tıklayınız.

Makine ve teçhizat için yerli alımlarda faturalar sisteme girilmektedir. İthal alımlarda ise gümrük giriş beyannameleri sisteme girilmektedir. 

Bina inşaat kapsamında alınan mal ve hizmetlere ilişkin faturalar sisteme işlenmektedir. 

Diğer harcamalar kapsamında fatura ile alınan mal ve hizmetler için sisteme fatura girişi yapılmaktadır. Finansal giderler konusunda ise (faiz, kur farkı gibi) Yeminli Mali Müşavir raporu ile sisteme bilgi ve belgeler eklenmektedir. 

Başvuruya ek olarak üretim yatırımlarında Kapasite Raporu eklenmektedir. Yatırımın karakteristiğine göre gereken varsa diğer izin ve ruhsatlar sisteme yüklenmektedir. Ayrıca tüm yatırımlarda SGK borcu yoktur yazısı eklenmelidir.

Başvurunun yapılmasının ardından Bakanlık tarafından ekspertiz için haber beklenmelidir.  

Tamamlama Vizesi İçin Hangi Evraklar Gereklidir?

Yatırım Teşvik Belgesi Tamamlama vizesi, yatırımcıların yatırımlarının tamamlandığını gösteren bir denetleme işlemi olarak görülebilir. Bu denetleme kapsamında belge kapsamında temin edilen tüm makine ve teçhizatların faturalarının hazır bulundurulması ve sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Aynı şekilde belge kapsamında yapılan bina inşaat için ve diğer harcamalar için de faturalar sisteme yüklenmelidir. Belge kapsamında e fatura ile temin edilen tüm kalemler xml formatında e fatura olarak yüklenmelidir. 

Faturaların girilmesi dışında belge kapsamında yatırımda varsa yatırım kredilerine ilişkin banka yazıları sisteme yüklenmelidir. Banka yazısında kullandırılan kredinin yatırım kredisi olduğu ve ilgili belge kapsamındaki yatırım için kullandırıldığı belirtilmelidir. 

Belge imalat sanayine yönelik bir yatırımsa güncel Kapasite Raporu sisteme yüklenmelidir. Belge kapsamı alınan makine ve teçhizatın bu rapora işlenmiş olması uygun olacaktır. Ayrıca belge kapsamında varsa özel şartı tevsik edecek diğer belgeler de başvuruya eklenmelidir. Örneğin bir otel yatırımında güncel turizm işletme belgesi yatırım sonunda sisteme eklenmelidir. 

Yatırım teşvik sistemindeki tüm işlemler gibi tamamlama vizesi başvurusunda da SGK Borcu yoktur yazısı alınıp sisteme yüklenmelidir. Ancak, unutulmamalıdır ki ekspertiz tarihinde de yine SGK borcu yoktur yazısı istenecektir. Bu nedenle ekspertiz zamanında bu belgeyi alabilmek çok önemlidir. 

Tamamlama Ekspertizi Nedir?

Yatırım teşvik belgesi kapanış işlemlerinin biri de tamamlama ekspertizidir. Bakanlığa yapılan tamamlama vizesi başvurusunun üzerine Bakanlık tarafından iki veya üç personel yatırımın yerinde denetimi için görevlendirilmektedir. 

Görevlendirmenin ardından ilgili personel yatırımcı ile irtibata geçerek ekspertiz planını iletecektir. Yatırımcı bu durumda ekspertizi yürütecek personelin ulaşım ve konaklama bedellerini ödemek ile yükümlüdür. Eksperlerin uygun gördüğü uçak bileti, otel rezervasyonu vb.  işlemleri yapılacaktır. Bakanlık tarafından görevlendirilen personel yatırım yerinde temin edilen makine ve teçhizatı, yapılan bina inşaatı ve sağlanan istihdamı inceler. Başvuru bilgilerine ek olarak yatırımcıdan yatırım ile ilgili sorularına cevap ve bilgi/belge isteyebilir. Ekspertiz sonrasında eksperler raporlarını doldurarak kapanış işlemlerini tamamlar. 

Bazı durumlarda tamamlama vizesi işlemleri Yeminli Mali Müşavir tarafından da yapılabilmekte olup, bu kapsamda YMM ayarlama ve ekspertizin yürütülmesi yatırımcının sorumluluğundadır. 

Teşvik Belgesi Kapatma İşlemleri

Yatırım teşvik belgesi tamamlama vizesi başvurusu sonrasında ekspertiz yapıldıktan sonra Bakanlık uzmanları kapanış evraklarını hazırlamaktadır. Kapanış evraklarında bulunan eksikler yatırımcıya iletilir ve tamamlanması için süre verilir. Bu belgelerin tamamlanması ile gerekli ekspertiz raporu oluşturularak makam onayına sunulmaktadır. 

Makam onayı sonrasında yatırımcıya tamamlama vizesi işlemlerinin başarıyla sonuçlandırıldığına dair yazı iletilir. Bu işlem sonrasında yatırımcı varsa SGK desteklerini kullanabilmektedir. 

Eğer kapatma işlemlerinde evrak eksiği varsa yatırımcıya süre verilerek bu evrakın tamamlanması beklenir. Eğer ekspertizde bir eksiklik tespit edildiyse, örneğin temin edilen bir makinenin yatırım yerinde olmaması gibi, bu durumda söz konusu sorunun giderilip tekrar ekspertiz yapılması için süre verilebilir. Verilen süreler sonunda gerekli işlemler yapılmamış ise belge veya ilgili kalem iptal edilir ve faydalandırılan destekler yatırımcıdan geri alınır. 

Yatırım teşvik belgesi kapsamında tamamlama vizesi işlemleri uzman bir danışman ile yapılmalıdır. Bu kapsamda yapılan tüm harcamalar belge kapsamına uygun şekilde alınır ve sehven yapılacak hatalarla oluşabilecek cezalara veya destek kullanımını engelleyecek durumlar engellenmiş olur. 

Teknik teşvik olarak uzman personelimiz ile tamamlama vizesi işlemlerini hızlı ve etkin şekilde tamamlıyor, yatırımcılarımız için en karlı şekilde işlemleri sonuçlandırıyoruz. 

Yatırım Projeniz mi var?

Yatırım planlarınızı teşvik belgesi almadan gerçekleştirmeyin. Uzman ekibimizle konuşarak hangi destekleri alabileceğinizi öğrenebilir ve başvuru şartları hakkında bilgi edinebilirsiniz.

proje

Yatırım Teşvik Belgesi almak için bize danışın

Ülkemizdeki gibi yatırım ortamının rekabetçi olduğu ve finansal erişimin kısıtlı olduğu bir ortamda yatırım teşvik belgesi alarak bir yatırıma başlamak büyük öneme sahiptir. Bu kapsamda yapılacak başvurular ve verilecek taahhütler firmanın gelecek yıllarda sorun yaşamaması için titizlikle uzman bir ekip tarafından hazırlanmalıdır. Teknik Teşvik ekibi olarak 12 yıllık tecrübemiz ile sizler için en uygun işlemleri yapıyoruz.

Yatırımınıza başlamadan önce bizimle mutlaka iletişime geçmenizi öneririz.

Scroll to Top