Yatırım Teşvik Belgesi

Yatırım Teşvik Belgesi İptal Kaldırma İşlemleri

Yatırım Teşvik Belgesi İptal Kaldırma

Yatırım Teşvik Belgesi Neden İptal Edilir?

Yatırım Teşvik Belgesi, yatırım yapmak isteyen bir işletmeye, belirli şartlar altında çeşitli teşvikler sağlayan bir belgedir. Bu belge, ilgili yatırımın gerçekleştirilmesi durumunda ve belirli bir süre için geçerlidir.

Ancak, Yatırım Teşvik Belgesi, belirlenen şartlar ve taahhütler yerine getirilmediği takdirde iptal edilebilir. Bazı nedenler şunları içerebilir:

 1. Yatırımın gerçekleştirilmemesi: Yatırım teşvik belgesi, yatırımın belirli bir süre içinde gerçekleştirilmesi şartıyla verilir. Yatırımın süresi içinde gerçekleştirilmemesi durumunda belge iptal edilebilir.

 2. İşletmenin iflası veya tasfiyesi: Yatırım teşvik belgesi, belirli bir yatırımın gerçekleştirilmesi durumunda verilir. Ancak, işletme iflas eder veya tasfiye edilirse, yatırım tamamlanamadıysa belge iptal edilir.

 3. Yatırımın amaçlarına uygun gerçekleştirilmemesi: Yatırım teşvik belgesi, belirli bir yatırımın gerçekleştirilmesi durumunda verilir. Ancak, yatırımın amacına uygun şekilde gerçekleştirilmediği veya belirli taahhütlerin yerine getirilmediği takdirde belge iptal edilebilir.

 4. Tamamlama vizesi başvurusunda bulunmama: belge kapsamında yatırım tamamlansa da yatırımcı tarafından tamamlama vizesinin yapılması için Bakanlığa başvurulması gerekmektedir. Başvurulmaması halinde belge süresi biter, Bakanlık uyarıda bulunur ve hala başvuru yapılmadığı takdirde belge resen iptal edilir. 

Bu nedenlerin yanı sıra, tamamlama vizesi esnasında tespit edilen durumlara göre de belge iptal edilebilir. Bu koşullar, belgenin verildiği yatırımın niteliğine ve amaçlarına bağlı olarak değişebilir. Yatırım teşvik belgesi iptal kaldırma bu işlemlerin iptal edilerek belgenin açılmasıdır. 

Yatırım teşvik belgesi hakkında detaylı bilgiye bu linkten ulaşabilirsiniz.

Yatırım Teşvik Belgesi İptal Kaldırma Nedir?

Yatırım Teşvik Belgesi iptal kaldırma, daha önce verilmiş olan bir Yatırım Teşvik Belgesi’nin iptal edilmesi sonucu işletmenin yaşadığı olumsuz etkileri en aza indirmek için yapılan bir işlemdir. İşletmeler, Yatırım Teşvik Belgesi iptal edildikten sonra, cezai işlemlerle karşılaşabilmektedir. Bunlar gümrük, vergi ve SGK prim cezası olarak karışımıza çıkabilmektedir. 

Bu nedenle, işletmelerin faaliyetlerini sürdürmek ve yatırım planlarını gerçekleştirmek için Yatırım Teşvik Belgesi iptal kaldırma işlemi yapmaları gerekebilir. Söz konusu iptal durumu kaldırılarak tamamlama vizesi işlemlerinin yapılması veya tekrarlanmasıyla belge üzerinde iptalden oluşabilecek cezai durumlar ortadan kalkabilir. Yatırım teşvik belgesi iptal kaldırma, Bakanlıktan talep edilir ve belgenin iptal edilme sebebine bağlı olarak farklı prosedürler uygulanabilir.

Örneğin, yatırımın gerçekleştirilmediği veya belirli taahhütlerin yerine getirilmediği nedeniyle iptal edilen bir Yatırım Teşvik Belgesi için, işletmenin yatırımını tamamlamak veya taahhütlerini yerine getirmek için eğer süre uzatımı alabilirse bir plan sunması gerekebilir. İşletmenin planı, belgeyi iptal eden kurum veya makamlarca incelenir ve plan uygun bulunursa, Yatırım Teşvik Belgesi iptal kaldırma işlemi yapılır ve işletme yeniden teşviklerden yararlanabilir.

Ancak, Yatırım Teşvik Belgesi’nin iptal edilme sebebi kapsamında yatırımcı tarafından mevzuata uygun şekilde bir çözüm bulunamıyorsa belge iptali kaldırılamamaktadır.

Hangi Durumlarda İptal Kaldırma İşlemi Yapılabilir?

Yatırım Teşvik Belgesi iptal kaldırma işlemi, belgenin iptal edilmesine neden olan koşulların giderildiği durumlarda yapılabilir. İptal kaldırma işlemi için aşağıdaki koşulların yerine getirilmesi gerekebilir:

 1. Yatırımın tamamlanması: Yatırım Teşvik Belgesi, yatırımın belirli bir süre içinde tamamlanması şartıyla verilir. Eğer belgenin iptal edilmesine neden olan sebep, yatırımın tamamlanmamış olması ise, yatırımın teşviksiz şekilde tamamlanması halinde yatırım teşvik belgesi iptal kaldırma işlemi yapılabilir.

 2. Taahhütlerin yerine getirilmesi: İşletme, Yatırım Teşvik Belgesi alırken belirli taahhütler verir. Eğer belgenin iptal edilmesine neden olan sebep, taahhütlerin yerine getirilmemesi ise, taahhütlerin yerine getirilmesi halinde (örneğin oteller için turizm işletme belgesi alınması gibi) yatırım teşvik belgesi iptal kaldırma işlemi yapılabilir.

 3. Yasalara ve düzenlemelere uyulması: İşletmeler, Yatırım Teşvik Belgesi aldıklarında belirli yasalara ve düzenlemelere uymayı taahhüt ederler. Eğer belgenin iptal edilmesine neden olan sebep, yasalara veya düzenlemelere uymama ise, işletmenin bu yasalara ve düzenlemelere uyması halinde iptal kaldırma işlemi yapılabilir. Buna örnek olarak da yatırımcının SGK borcu bulunması verilebilir. Yatırımcı borcunu ödeyerek tekrar belgeyi açtırıp iptali kaldırabilir. 

 4. Resen yapılan iptal işlemlerinde eğer yatırım tamamlanmışsa ve belge resen iptal edilmişse yatırımın tamamlandığını bildiren başvuru ile yatırım teşvik belgesi iptal kaldırma süreci başlatılabilir. 

İptal kaldırma işlemi, belgenin iptal edilmesine neden olan sebebe ve belgenin karakteristik özelliklerine göre değişkenlik gösterir. İşletmeler, belgenin iptal edilmesine neden olan sebebi ve iptal kaldırma işlemi için gereken koşulları düzelttiğini beyan ederek, iptal kaldırma işlemi için gerekli başvuruyu yapabilirler.

İptal Kaldırma Başvurusunda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

İptal kaldırma başvurusu yapmak isteyen işletmelerin dikkat etmeleri gereken bazı hususlar vardır. Bu hususlar aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 1. Başvuru süresi: İptal kaldırma başvurusu yapmak isteyen işletmelerin ilgili Kurumlar tarafından ceza kesilmeden başvuruyu yaparak iptalin kaldırılması gerekmektedir. Ceza kesildikten sonra yapılan başvurularda cezaların iptali mümkün bulunmamaktadır.

 2. Gerekli belgelerin tamamlanması: İptal kaldırma başvurusu yaparken işletmelerin gerekli belgeleri eksiksiz ve doğru bir şekilde tamamlamaları gerekmektedir. Başvuru için gereken belgeler, belgenin iptal edilmesine neden olan sebebe göre değişkenlik gösterir. Bu nedenle, gereken belgelerin neler olduğunu belirlemek için uzman bir danışman ile iletişime geçmek önemlidir.

 3. Taahhütlerin yerine getirilmesi: İptal kaldırma başvurusu yaparken işletmelerin belge alırken vermiş oldukları taahhütleri yerine getirmiş olmaları gerekmektedir. Taahhütlerin yerine getirilmemesi, başvurunun reddedilmesine neden olabilir.

 4. İletişim: İptal kaldırma başvurusu yaparken işletmelerin Bakanlık ile ve uzman danışmanlar ile düzenli iletişim halinde olmaları önemlidir. Bu sayede başvurunun durumu hakkında bilgi alınabilir ve gerektiğinde ek bilgi veya belgeler sağlanabilir.

İşletmeler, iptal kaldırma başvurusu yapmadan önce alanında uzman danışmanlar ile iletişime geçerek başvuru süreci ve gerekli belgeler hakkında detaylı bilgi almalıdırlar.

İptal Kaldırılarak Teşvik Belgesi Kapatma İşlemleri

İptal kaldırma başvurusu uygun bulunan yatırımlar için tamamlama vizesi ekspertizi tekrarlanarak iptal kaldırma işlemi yapılır ve belge kapatılır. Yatırım teşvik belgesi tamamlama vizesi başvurusu sonrasında ekspertiz yapıldıktan sonra Bakanlık uzmanları kapanış evraklarını hazırlamaktadır. Kapanış evraklarında bulunan eksikler yatırımcıya iletilir ve tamamlanması için süre verilir. Bu belgelerin tamamlanması ile gerekli ekspertiz raporu oluşturularak makam onayına sunulmaktadır. 

Makam onayı sonrasında yatırımcıya tamamlama vizesi işlemlerinin başarıyla sonuçlandırıldığına dair yazı iletilir. Bu işlem sonrasında yatırımcı varsa SGK desteklerini kullanabilmektedir. 

Eğer kapatma işlemlerinde evrak eksiği varsa yatırımcıya süre verilerek bu evrakın tamamlanması beklenir. Eğer ekspertizde bir eksiklik tespit edildiyse, örneğin temin edilen bir makinenin yatırım yerinde olmaması gibi, bu durumda söz konusu sorunun giderilip tekrar ekspertiz yapılması için süre verilebilir. Verilen süreler sonunda gerekli işlemler yapılmamış ise belge iptali kaldırılmaz ve faydalandırılan destekler yatırımcıdan geri alınır. 

Yatırım teşvik belgesi kapsamında iptal kaldırma ve tamamlama vizesi işlemleri uzman bir danışman ile yapılmalıdır. Bu kapsamda yapılan tüm işlemler uygun şekilde müracaata konu edilir ve sehven yapılacak hatalarla oluşabilecek cezalara veya destek kullanımını engelleyecek durumlar engellenmiş olur. 

Teknik teşvik olarak uzman personelimiz ile iptal kaldırma ve tamamlama vizesi işlemlerini hızlı ve etkin şekilde tamamlıyor, yatırımcılarımız için en karlı ve cezasız şekilde işlemleri sonuçlandırıyoruz. 

Yatırım Projeniz mi var?

Yatırım planlarınızı teşvik belgesi almadan gerçekleştirmeyin. Uzman ekibimizle konuşarak hangi destekleri alabileceğinizi öğrenebilir ve başvuru şartları hakkında bilgi edinebilirsiniz.

proje

Yatırım Teşvik Belgesi almak için bize danışın

Ülkemizdeki gibi yatırım ortamının rekabetçi olduğu ve finansal erişimin kısıtlı olduğu bir ortamda yatırım teşvik belgesi alarak bir yatırıma başlamak büyük öneme sahiptir. Bu kapsamda yapılacak başvurular ve verilecek taahhütler firmanın gelecek yıllarda sorun yaşamaması için titizlikle uzman bir ekip tarafından hazırlanmalıdır. Teknik Teşvik ekibi olarak 12 yıllık tecrübemiz ile sizler için en uygun işlemleri yapıyoruz.

Yatırımınıza başlamadan önce bizimle mutlaka iletişime geçmenizi öneririz.

Scroll to Top