Yatırım Teşvik Belgesi Destek Unsurları

Vergi İndirimi

Vergi İndirimi

Vergi İndirimi Nedir?

Yatırım Teşvik Belgesi, bir işletmenin belli bir bölgede ya da belirli bir sektörde yatırım yapması durumunda alabileceği resmi bir belgedir. Bu belge, yatırımın yapılacağı alanda bir takım teşviklerin uygulanmasını sağlar.

Yatırım Teşvik Belgesinde Vergi İndirimi Desteği ise, yatırım yapacak olan işletmeye vergi avantajı sağlamak amacıyla verilen bir teşvikdir. Bu teşvik kapsamında, işletmenin vergi yükümlülükleri belirli bir üst limit ile azaltılır ya da tamamen ortadan kaldırılır. Bu sayede işletme, vergi avantajı sayesinde yatırımını daha rahat şekilde yapabilir. Bu destek bölgeden bölgeye değişen oranlarda verilmektedir. Ayrıca bölgeden bölgeye değişken oranlarda yatırım döneminde kullanılmasına izin verilir. 

Söz konusu destek Bölgesel Teşvik Uygulamaları, Öncelikli Yatırımlar ve Stratejik Yatırımlar kapsamında uygulanmaktadır. Yatırım teşvik sistemine dair detaylı bilgi için bu sayfaya göz atabilirsiniz. 

Bu destek unsuru, yatırım yapacak işletmenin, yatırımın yapıldığı bölgeye göre değişen oranlarda verilir. Bu sayede, yatırımın bölge ya da sektöre olan olumlu etkileri arttırılmış olur.

Kimler Vergi İndiriminden Yararlanabilir?

Yatırım teşvik sisteminde 4 ana destekleme sistemi bulunmaktadır. Bunlar; 

  • Genel Teşvik Uygulamaları
  • Bölgesel Teşvik Uygulamaları
  • Öncelikli Yatırımlar
  • Stratejik Yatırımlar

olarak sıralanabilmektedir. Vergi indirimi bu sistemlerden bölgesel, öncelikli ve stratejik yatırımlar kapsamında yatırımcılara sunulmaktadır. Yani yapılacak yatırım için destekleme sınıfının bu türler içerisinde olması gerekmektedir. 

Bölgesel teşvik uygulamalarında yatırımların sektörü, yapılacak yeri ve yatırım tutarına göre destek verilmektedir. Öncelikli yatırımlarda ise 2012/3305 sayılı Karar’ın 17. Maddesinde belirtilen yatırımlar desteklenmektedir. Stratejik yatırımlar ise 2012/3305 sayılı Karar’ın 8. Maddesine uygun yatırımlar desteklenmektedir. Söz konusu 3 sisteme giren yatırımlar bu destekten faydalanabilmektedir. 

Vergi İndirimi Ne Zaman Kullanılır?

Vergi İndirimi desteği bölgelere göre farklı olarak tanımlanmıştır. Aynı şekilde desteğin yatırım döneminde kullanılacak kısımları da mevzuat kapsamında belirlenmiştir. 

Bu destek yatırım döneminde ve işletme döneminde olmak üzere iki farklı türde kullanılabilmektedir. Yatırım döneminde kullanılan indirim, firmanın teşvik belgesinde kayıtlı ünvanı altındaki tüm faaliyetlerden elde edilen gelir için kullanılabilmektedir. Ancak işletme döneminde; firmanın teşvik belgesine konu yatırım kapsamında elde ettiği gelir için uygulanabilmektedir. Bu nedenle teşvik belgesi alan ve bölgesel, öncelikli veya stratejik olarak desteklenen yatırımlarda bu desteğin yatırım döneminde mümkünse kullanılması firmalar için daha karlı olmaktadır. 

Bir diğer husus da vergi dönemleridir. Vergi indirimi desteği geçici vergi dönemleri dahil olmak üzere kurumlar vergisi ve gelir vergisi dönemlerinde kullanılabilmektedir. 

Vergi İndirimi Nasıl Hesaplanır?

Vergi İndirimi Destek Unsurunda iki adet parametre vardır. Birincisi Vergi İndirim Oranı, diğeri ise Yatırıma Katkı Oranıdır. 

Vergi İndirim Oranı, bulunan vergi döneminde en fazla ne kadar vergi muafiyeti tanımlanacağını belirlemektedir. Örneğin vergi döneminde 1 Milyon TL vergi ödemesi olan bir mükellef, eğer 1. bölgede bölgesel bir teşvik belgesine sahipse 500 bin TL kadarlık vergi ödemesini yani %50 vergi indirim oranı ile bu desteği kullanabilir.

Yatırıma katkı oranı ise, toplamda ne kadar destek kullanılabileceğini belirlemektedir. Örneğin 5 Milyon TL’lik 1. bölgede gerçekleşen bir yatırımın Vergi İndirim Oranı %50, Yatırıma Katkı Oranı da %15’tir. Bu durumda 5 milyon TL’nin %15’i olan 750 bin TL’lik bir vergi indirim hakkı doğar. Bu vergi indirim hakkı, indirim oranı tarafından belirlenen kapasite çerçevesinde vergi dönemlerinde düşülerek işlem yapılır. 

İmalat sanayi yatırımları için vergi indirim oranı %100 ve Yatırıma katkı oranına %15 ilave edilmektedir.

Yatırım döneminde de bu destekler kullanılmakta olup imalat sanayi yatırımlarında %100, diğer yatırımlarda ise yatırıma katkı oranının%80’ine kadar yatırım döneminde destek kullanılabilmektedir. 

Yatırım Projeniz mi var?

Yatırım planlarınızı teşvik belgesi almadan gerçekleştirmeyin. Uzman ekibimizle konuşarak hangi destekleri alabileceğinizi öğrenebilir ve başvuru şartları hakkında bilgi edinebilirsiniz.

proje

Yatırım Teşvik Belgesi almak için bize danışın

Ülkemizdeki gibi yatırım ortamının rekabetçi olduğu ve finansal erişimin kısıtlı olduğu bir ortamda yatırım teşvik belgesi alarak bir yatırıma başlamak büyük öneme sahiptir. Bu kapsamda yapılacak başvurular ve verilecek taahhütler firmanın gelecek yıllarda sorun yaşamaması için titizlikle uzman bir ekip tarafından hazırlanmalıdır. Teknik Teşvik ekibi olarak 12 yıllık tecrübemiz ile sizler için en uygun işlemleri yapıyoruz.

Yatırımınıza başlamadan önce bizimle mutlaka iletişime geçmenizi öneririz.

Scroll to Top