Yatırım Teşvikleri

Yatırım Teşvikleri 2023

yatırım teşvikleri

Yatırım Teşvikleri Nelerdir?

2023 yılında Yatırım Teşvikleri bir önceki senelerde olduğu gibi 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında uygulanmaktadır. 2012 yılından günümüze, uygulanan teşvik ve destekler sürekli olarak artış göstermiştir. Her yeni mevzuat güncellemesi ile yatırımcıları biraz daha destekler duruma gelmiştir. Örneğin Öncelikli Yatırımılar kapsamına birçok yeni yatırım eklenmiş, 4. bölge desteği verilen yatırımlar tanımlanmıştır. 

Yatırım teşvik sistemi kapsamında birçok destek yer almaktadır. Bu destekler yatırımların sektörü, yapılacağı yer ve  yatırım tutarına göre farklı oran ve sürelerde destekler ile desteklenebilmektedir. Söz konusu destekler KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Vergi İndirimi, Faiz Desteği, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Yatırım Yeri Tahsisi, Sigorta Primi Desteği, Gelir Vergisi Stopajı Desteği ve KDV İadesidir. 

KDV İstisnası ve Gümrük Vergisi Muafiyeti tüm teşvik belgelerinde verilebilmektedir. Vergi İndirimi, Faiz Desteği, Sigorta Primi İşveren Hissesi destekleri yatırım yeri, sektörü ve sabit yatırım tutarına göre farklı oran ve sürelerde uygulanmaktadır. Diğer destekler ise yine yatırım özelliklerine göre uygulanabilir veya uygulanabilir değildir. 

Söz konusu desteklere ilişkin detaylı bilgiye bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz. 

Yatırım Teşvik Belgesi Nedir?

Yatırım teşvik belgesi, 2012/3305 sayılı Karar kapsamında firmaların desteklenmesi için düzenlenen bir elektronik belgedir. 2018 yılından önce kağıt olarak basılı şekilde verilen teşvik belgesi Temmuz 2018’den itibaren elektronik ortamda düzenlenmektedir. Söz konusu belge ile firmalar belge üzerinde yer alan desteklerden faydalanmaya hak kazandıklarını ibraz edebilmektedir. 

Yatırım teşvik belgesi yatırımın karakteristik özelliklerine göre düzenlenir ve bu özelliklere göre destekleri ihtiva eder. Bu kapsamda yatırımın nerede yapılacağı, asgari sabit yatırım tutarı, yatırımın konusu ve kapasitesi önem arzetmektedir. Bu kapsamda yapılan başvurular değerlendirilerek teşvik edilmeyecek yatırımlar içerisine giren yatırımlar dışında kalan yatırımlar için belge düzenlenebilmektedir. Teşvik edilmeyecek yatırımlara bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Yatırım teşvik sistemi 4 ana destek cinsinden oluşur. Bunlar: 

 1. Genel Teşvik Uygulamaları
 2. Bölgesel Teşvik Uygulamaları
 3. Öncelikli Yatırımlar
 4. Stratejik Yatırımlar

Teşvik belgesi ile alakalı detaylı bilgiye bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz. 

Yatırım Teşvik Belgesi Nasıl Alınır?

Yatırım teşvik belgesi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne başvurularak alınabilmektedir. Başvurular E-TUYS sistemi üzerinden yapılmaktadır. Sistem üzerinden işlem yapabilmek için öncelikle E-TUYS yetkilendirme işlemi yapılmalıdır. E-TUYS Yetkilendirme hakkında bilgiler için tıklayınız

Yetkilendirme işlemi yapıldıktan sonra yatırım ve firma hakkındaki bilgiler E-TUYS sistemi üzerinden girilir ve belge başvurusu oluşturulur. Bu başvuruda dikkat edilmesi gereken husus, yatırım süresinin özel durumlar haricinde 3 yıl olarak verildiğidir. Bu süre içerisinde yapılması planlanan yatırımlar girilmelidir. Ayrıca süre sonunda asgari sabit yatırım tutarı karşılanmaz ise belgeniz iptal edilebilir. Asgari sabit yatırım tutarı 1. ve 2. bölgelerde 3 Milyon TL, diğer bölgelerde 1,5 Milyon TL’dir. E-TUYS hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayınız

Başvuru tamamlandıktan sonra Bakanlık personeli incelemesini yapar ve uygun olmayan bir durum olmadığı takdirde belge düzenlenir. Belge alım sürecinin detaylı anlatımı bu bağlantıda yer almaktadır. 

Desteklerden Faydalanma

Yatırım teşvik belgesi kapsamındaki destekler farklı şekillerde uygulanmaktadır. Bu desteklerden bazıları yatırım döneminde yani yatırımınız yapılırken kullanılabilir. Bazıları ise işletme döneminde kullanılabilmektedir. Bazı destekler ise her iki dönemde de kullanılmaktadır. Söz konusu tüm destekler tüm teşvik belgelerinde tanımlanmamıştır. Yatırım yeri, sabit yatırım tutarı, sektörü gibi karakteristik özellikler hangi desteklerden hangi oranlarda faydalanılacağını belirlemektedir. 

Yatırım döneminde kullanılabilen destekler: 

 1. KDV İstisnası
 2. Gümrük Vergisi Muafiyeti
 3. Vergi İndirimi
 4. Faiz Desteği
 5. Yatırım Yeri Tahsisi
 6. KDV İadesi. 

İşletme döneminde kullanılabilen destekler:

 1. Vergi İndirimi
 2. Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği
 3. Sigorta Primi Desteği
 4. Gelir Vergisi Stopajı Desteği 
 5. Faiz Desteği (Kredinin yatırım döneminde alınmış olması gerekir) 

Yatırım Projeniz mi var?

Yatırım planlarınızı teşvik belgesi almadan gerçekleştirmeyin. Uzman ekibimizle konuşarak hangi destekleri alabileceğinizi öğrenebilir ve başvuru şartları hakkında bilgi edinebilirsiniz.

proje

Yatırım Teşvik Belgesi almak için bize danışın

Ülkemizdeki gibi yatırım ortamının rekabetçi olduğu ve finansal erişimin kısıtlı olduğu bir ortamda yatırım teşvik belgesi alarak bir yatırıma başlamak büyük öneme sahiptir. Bu kapsamda yapılacak başvurular ve verilecek taahhütler firmanın gelecek yıllarda sorun yaşamaması için titizlikle uzman bir ekip tarafından hazırlanmalıdır. Teknik Teşvik ekibi olarak 12 yıllık tecrübemiz ile sizler için en uygun işlemleri yapabiliyoruz.

Yatırımınıza başlamadan önce bizimle mutlaka iletişime geçmenizi öneririz.

Scroll to Top