Yatırım Teşvik Belgesi
Sektörel Destekler

Makine İmalat Yatırımları

Makine İmalat Yatırımları

Makine İmalat Yatırımları Teşvik Belgesi Alabilir Mi?

Makine imalat yatırımları ülkemizde önemli bir destek potansiyeline sahiptir. Bu kapsamda yatırım teşvik belgesi alabilir. Türkiye’de yürürlükte bulunan yatırım teşvik mevzuatı çerçevesinde makine imalat sektörü desteklenmekte olup, bazı şartlar ve  sınırlamalar çerçevesinde destekler uygulanabilmektedir. 

Makine imalat yatırımları için yatırım teşvik belgesi almak isteyen yatırımcılar, Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’ne başvurarak, yatırımın niteliği, büyüklüğü, yeri, üretilecek ürünler, istihdam ve diğer faktörler gibi çeşitli kriterlerin değerlendirilmesi sonucunda teşvik belgesi alabilirler.

Teşvik belgesi kapsamında yatırımcılara vergi muafiyeti, sigorta primi işveren hissesi desteği, faiz indirimi, arazi tahsisi gibi birçok teşvik sağlanabilir. Ancak, hangi teşviklerin sağlanacağı ve ne kadar süreyle geçerli olacağı, yatırımın niteliğine ve büyüklüğüne göre değişiklik gösterir.

Makine İmalat Yatırımları Hangi Desteklerden Faydalanır?

Ülkemizde gerçekleştirilecek makine imalat yatırımları İstanbul ili hariç olmak üzere 1. 2. ve 3. bölgelerde 4. bölge bölgesel teşvik uygulamalarından faydalanabilmektedir. 5. ve 6. bölgelerde de bulunduğu bölgenin bölgesel desteklerinden faydalanabilmektedir.  Yatırımların makine imalat sektörü kapsamında desteklenip desteklenemeyeceği üretilecek ürünlere bağlıdır. 

Makine sektöründeki ürünlerin üretimine yönelik olan makine imalat yatırımları bölgelerine göre 4. bölgenin KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Vergi İndirimi, Faiz Desteği, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği ve Yatırım Yeri Tahsisi destelerinden faydalanabilmektedir.

5. ve 6. bölgede gerçekleştirilecek makine imalat yatırımları da bulundukları bölgenin bölgesel destekleri kapsamında yukarıda bahsedilen desteklerden faydalanabilmektedir.

Desteklerle ilgili detaylı bilgilere bu sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Her bir destek unsurunun farklı uygulama yöntemleri bulunduğunu göz önünde bulundurmak gerekmektedir. Bu nedenle destek unsurları özelinde sayfalarımızı da incelemenizi öneririz. 

Makine İmalat Yatırımları İçin Özel Şartlar ve Kısıtlar Nelerdir?

Makine imalat yatırımları için üretilecek ürünlerin mevzuatta belirtilen kodlar içerisinde bulunması gerekmektedir.  Bu makineler arasında yer alan üretim konuları 4. bölge desteklerini almaya hak kazanacaktır. Bu yatırımlarda önemli olan husus üretilecek ürünlerdir.

Makine imalatı yatırımlarında sıklıkla metal işleme makine ve teçhizatı kullanılmaktadır. Bu makine ve teçhizat ile metal ürünler de üretilebileceğinden yatırımlar kapsamında makine dışı ürünler de üretilebilmektedir. Yatırım teşvik belgesi müracaatlarında metal işleme ürünleri de üretilecek ise söz konusu yatırımlar 4. bölge destekleri alamayabilir çünkü metal işleme yatırımları daha düşük desteklerden faydalanabilmektedir. 

Bu nedenle yatırım kapsamında temin edilecek makine üretilecek ürünler titizlikle seçilmeli, gerekirse yatırımlar ayrılacak şekilde teşvik belgesi alınmalıdır. Unutulmamalıdır ki makine imalat yatırımlarında makine imalatı kapsamındaki ürünler dışında başka ürünler üretilmeyeceğine dair taahhüt verilmektedir. 

Makine İmalat Yatırımları Teşvik Belgesi Müracaatında Hangi Evraklar Gereklidir?

Yatırım teşvik belgesi kapsamında yatırımcılardan yatırıma ve yatırımcıya işikin bilgi ve belgeler istenmektedir. Bu istenen belgeler yatırımlara göre farklılaşabilmektedir. Bazı evraklar tüm yatırımlar için istenmekte bazıları ise belirli koşullar altında istenebilmektedir.

Yatırım teşvik belgesi kapsamında tüm firmaların sağlaması gerektiği bilgi ve belgeler yatırım ve makina ve teçhizat hakkında detaylı bilgiler ve SGK borcu yoktur belgesidir. Makine imalat yatırımlarında ise bu belgelere ek olarak bir belge istenmemektedir. Makine imalat yatırımlarında temin edilen yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırım kapsamında belirtilen makineler dışında ürün üretilmeyeceğine dair taahhüt verilmektedir. 

Bu belgelerin sağlanması halde yatırım teşvik belgesi düzenlenebilmektedir. Sağlanamaması durumunda ise, Bakanlık tarafından eksik belge sebebi ile başvuru reddedilecektir. Yatırımcılarımızın bu belgeleri yatırım öncesinde temin etmesi gerekmektedir. Teknik teşvik olarak bu belgelerin nasıl temin edilebileceğine ilişkin yönlendirme yapabilen uzman kadromuz ile firmaların en az karışık şekilde işlerini çözmelerini sağlamaktayız. 

Yatırım Projeniz mi var?

Yatırım planlarınızı teşvik belgesi almadan gerçekleştirmeyin. Uzman ekibimizle konuşarak hangi destekleri alabileceğinizi öğrenebilir ve başvuru şartları hakkında bilgi edinebilirsiniz.

proje

Yatırım Teşvik Belgesi almak için bize danışın

Ülkemizdeki gibi yatırım ortamının rekabetçi olduğu ve finansal erişimin kısıtlı olduğu bir ortamda yatırım teşvik belgesi alarak bir yatırıma başlamak büyük öneme sahiptir. Bu kapsamda yapılacak başvurular ve verilecek taahhütler firmanın gelecek yıllarda sorun yaşamaması için titizlikle uzman bir ekip tarafından hazırlanmalıdır. Teknik Teşvik ekibi olarak 12 yıllık tecrübemiz ile sizler için en uygun işlemleri yapıyoruz.

Yatırımınıza başlamadan önce bizimle mutlaka iletişime geçmenizi öneririz.

Scroll to Top