Yatırım Teşvik Belgesi

Yatırım Teşvik Belgesi Nedir?

Yatırım Teşvik Belgesi Tanımı

Yatırım Teşvik Belgesi, yatırım yapmak isteyen işletmelere verilen bir belgedir. Bu belge, yatırım yapılacak sektörlere ve yatırımın büyüklüğüne göre farklı teşvikler sağlamaktadır.

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında, KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Vergi İndirimi, Faiz Desteği, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Sigorta Primi Desteği, Gelir Vergisi Stopajı Desteği, Yatırım Yeri Tahsisi ve KDV İadesi destekleri yer alabilmektedir. Yatırımların sektörü, yatırım tutarı ve yatırım yerine göre bu desteklerden faydalanılıp faydalanılmayacağı ve ne oranda faydalanacağı belirlenmektedir.

Yatırım Teşvik Sisteminin Amacı

Yatırım teşvik sistemi 2012/3305 sayılı Karar kapsamında uygulanmaktadır. Bu kapsamda ülkemizde yapılacak yatırımların katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca üretim ve istihdam artışı sağlanması en önemli amaçlardan biridir. Uluslararası rekabet alanında ise ülkemizi güçlendirecek Ar-Ge niteliği yüksek yatırımların desteklenmesi planlanmaktadır. 

Ülkemizde gelişmişlik düzeyinin yükseltilmesine yönelik ise, az gelişmiş bölgelere daha çok destek verilmesi suretiyle yatırımların artırılması hedeflenmektedir. Bu sayede bölgesel gelişmişlik farkı da azaltılmak istenmektedir. Örneğin yüksek teknolojili, ülkemiz açısından stratejik bir yatırım İstanbul’da da Iğdır’da da aynı oranda desteklenirken, Iğdır’da yapılacak yüksek teknolojili olmayan yatırım yine yüksek seviyelerde desteklenmesine rağmen İstanbul’da en az şekilde desteklenmektedir. 

Ayrıca yatırım teşvik sistemi kapsamında kümelenme ve çevre korumaya yönelik de tasarruflar yapılmış olup, bu alanda da ülkemizin güçlendirilmesi hedeflenmiştir. 

Yatırım teşvik mevzuatının en güncel haline bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz. 

Kimler Yatırım Teşvik Belgesi Alabilir

Yatırım Teşvik Belgesi başvurusu yapabilecek kişi ve kuruluşlar, mevzuata göre; gerçek kişiler, şahıs firmaları, limited ve anonim şirketler, kollektif şirketler, adi komandit şirketler, adi ortaklıklar gibi tüm şirketler ve bunlarla birlikte dernekler, vakıflar, kooperatifler, birlikler, belediyeler (büyükşehir belediyeleri ve diğer tüm belediyeler), kamu kurumları ve kuruluşları, kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşları, yurtdışındaki yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubeleri yer almaktadır. Bu kişi ve kuruluşlar, gerekli adımları izlemek ve mevzuat hükümlerine bağlı kalmak koşuluyla, mevzuat ve prosedürlerle belirlenmiş şartların sağlanması koşuluyla teşviklerden yararlanabilir ve belge müracaatı yapabilirler.

Yatırım Teşvik Belgesi alabilecek kişi ve kuruluşların yararlanabileceği teşvik ve destek unsurları arasında yerli ve yabancı sermaye ayrımı yapılmamaktadır. Yerli ve Yabancı şirketler aynı seviyede desteklenmekte ve farklı bir mevzuata göre değerlendirilmemektedir. Bu anlamda yatırım teşvik sistemi yabancı yatırım çekmek için de uygun bir araçtır. 

Teşvik Belgesi Alma Kriterleri Nelerdir

Yatırım teşvik belgesi alabilmek için öncelikle teşviki belli şartlara bağlı veya teşvik edilmeyecek yatırımların içerisinde olunmaması gerekmektedir. Bu yatırımlara ait listeye bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz. 

Yukarıda bahsedilen yatırımlar haricinde, 1. ve 2. bölgede asgari 3 Milyon TL, diğer bölgelerde asgari 1,5 Milyon TL olmak üzere sabit yatırım tutarına sahip yatırım planları teşvik belgesi alabilmektedir. Bu yatırım tutarlarını sağlamak için 3 yıl ve 1,5 yıl uzatma hakkı olmak üzere 4,5 yıllık bir yatırım süresi düşünülebilir. 

Bu kriterler dışında SGK borcu da teşvik belgesi almaya engel teşkil etmektedir. SGK borcu olan firmalar teşvik belgesi alamamaktadır. Bu kapsamda borcun yapılandırılması ile belge alınabilmektedir. 

Yatırım Teşvik Belgesi Destek Çeşitleri

Yatırım Teşvik Belgesi yatırımın türüne, tutarına, yatırım yerine ve kapasitesine bağlı olarak farklı şekillerde destekler sunmaktadır. Bu destekler 4 ana başlıkta toplanmaktadır. Bunlar aşağıda yer almaktadır:

 1. Genel Teşvik Uygulamaları
 2. Bölgesel Teşvik Uygulamaları
 3. Öncelikli Yatırımlar
 4. Stratejik Yatırımlar
Yatırım teşvik belgesinde yukarıdaki uygulamalar altında yer alan destek unsurlarına bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz. 

Genel Teşvik

Yatırım teşvik sistemi kapsamında, bölgesel teşvik uygulamaları, öncelikli yatırımlar ve stratejik yatırımlar kapsamında desteklenmeyen yatırımlar Genel Teşvik Uygulamaları kapsamında desteklenmektedir. Ancak, mevzuat kapsamında teşvik edilmesi mümkün olmayan yatırımlar genel teşvikten de faydalanamamaktadır. 

Genel Teşvik Uygulamaları kapsamında aşağıdaki destek unsurları sağlanmaktadır:

 • KDV İstisnası
 • Gümrük Vergisi Muafiyeti
Yatırım Teşvik Belgesi Nedir? - Genel Teşvik

Bölgesel Teşvik

Bölgesel Teşvik Uygulamalarında ise ülkemiz 6 bölge olarak değerlendirilmiştir. İllere göre belirlenmiş yatırım konuları bölgesel olarak desteklenebilmektedir. Örneğin, İstanbul ilinde metal işleme yatırımları bölgesel olarak desteklenmezken, Konya ilinde bölgesel olarak desteklenmektedir. Bölgesel teşvik kapsamına giren tüm yatırımlar bulunduğu bölge desteklerinden yararlanır. Ancak bazı ilçelerde ve OSB’lerde yapılacak yatırımlar bir alt bölge kapsamında desteklenebilmektedir. 

Bölgesel Teşvik Uygulamaları kapsamında aşağıdaki destek unsurları sağlanmaktadır: 

 • KDV İstisnası
 • Gümrük Vergisi Muafiyeti
 • Vergi İndirimi
 • SGK İşveren Hissesi Desteği
 • Faiz Desteği (1. ve 2. bölgeler hariç)
 • Yatırım Yeri Tahsisi
 • SGK İşçi Payı Desteği (Sadece 6. bölge)
 • Gelir Vergisi Stopajı Desteği (Sadece 6. bölge)
Bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında bazı yatırımlar İstanbul hariç tüm bölgelerde 4. bölge desteklerinden faydalanmaktadır. Bu yatırım konuları: 
 • Makine üretimi yatırımları
 • Kimyasal madde üretim yatırımları
 • Elektrikli makine ve cihaz imalatı
 • Motorlu Kara Taşıtları İmalatı
 • Demiryolu Lokomotif ve Vagon İmalatı
 • Diğer Ulaşım Araçları İmalatı
Yatırım Teşvik Belgesi Nedir?-Bölgesel Teşvik

Öncelikli Yatırımlar

Yatırım teşvik sisteminde belirlenen bazı yatırımlar ülkemizde tüm bölgelerde 5. bölge desteklerinden faydalanabilmektedir. Bu yatırımlar 6. bölgede yapılır ise 6. bölge destekleri verilmektedir. 

Öncelikli yatırımlarda sağlanan destekler bölgesel teşvik uygulamaları ile aynı olup 5. bölge desteği verilmektedir. 

Öncelikli yatırım listesi aşağıdadır:

 • Demiryolu, denizyolu veya havayolu ile yük ve/veya yolcu taşımacılığı
 • İlaç ve Tıbbi Cihaz üretimi yatırımları
 • Turizm gelişim bölgelerinde veya termal konaklama yatırımları
 • Savunma sanayi yatırımları
 • 1. grup harici madencilik yatırımları
 • Eğitim yatırımları
 • Ar-Ge ürünleşme yatırımları
 •  Motorlu kara taşıtları yatırımları
 • Madenlerden enerji üretimi yatırımları
 • Enerji verimliliğine yönelik yatırımlar
 • Atık Isıdan elektrik üretimine yönelik yatırımlar
 • Yer altı gaz depolama yatırımları
 • Karbon elyaf üretimi yatırımları
 • Test merkezi yatırımları
 • Maden arama yatırımları
 • Türbin, jeneratör ve rüzgar enerjisine yönelik kanat imalatı
 •  Slab döküm ve sıcak haddeleme yöntemi ile alüminyum yassı mamul üretimine yönelik entegre yatırımlar
 • Lisanslı depoculuk yatırımları
 • Nükleer enerji santrali yatırımları
 • Bazı Laboratuvarlar
 • Otomasyonlu sera yatırımları
 • Çevre Lisansına sahip yatırımlar
 • Huzurevi yatırımları
 • 500 Milyon TL üzeri 4. bölge desteği verilen yatırımlar
 • İhtisas Serbest Bölgede yazılım ve bilişim yatırımları
 • Ar-Ge ve çevre yatırımları
 • Veri merkezi yatırımları
 • Sismik izolatör yatırımları
Öncelikli Yatırımlar

Stratejik Yatırımlar

Ülkemizde ithalat bağımlığı yüksek, katma değerli yatırımların gerçekleşmesini sağlamak adına Stratejik Yatırım tanımı oluşturulmuştur. Bu kapsamda 4 ana kriteri sağlayabilen tüm yatırımlar stratejik yatırımlar kapsamında desteklerden faydalanabilmektedir. 

Bu kriterler: 

 1. Ürünün yurt içi üretim kapasitesinin ürünün ithalatından az olması
 2. Ürünün katma değerinin en az %40 olması
 3. Ürünün son bir yıllık ithalatının en az 50 milyon ABD Doları olması
 4. Yatırımın en az 50 Milyon TL olması

Stratejik yatırımlar kapsamında sağlanan destekler aşağıdaki gibidir: 

 • KDV İstisnası
 • Gümrük Vergisi Muafiyeti
 • Vergi İndirimi
 • SGK İşveren Hissesi Desteği
 • Faiz Desteği 
 • Yatırım Yeri Tahsisi
 • SGK İşçi Payı Desteği (Sadece 6. bölge)
 • Gelir Vergisi Stopajı Desteği (Sadece 6. bölge)
 • KDV İadesi
Yatırım Teşvik Belgesi Nedir? - Stratejik Yatırımlar

Ek Destekler

Yatırım teşvik mevzuatı kapsamında bazı yatırımlara ek destek sağlanabilmektedir. Bu kapsamda;

 • İmalat sanayi ve otel yatırımları tüm teşvik belgeleri türlerinde bina inşaat işlemleri için KDV istisnası kullanabilmektedir. 
 • İmalat sanayi yatırımları bölgesel ve üstü teşvikler kapsamında vergi indirimini 15 puan fazla kullanabilmektedir. 

Yatırım Projeniz mi var?

Yatırım planlarınızı teşvik belgesi almadan gerçekleştirmeyin. Uzman ekibimizle konuşarak hangi destekleri alabileceğinizi öğrenebilir ve başvuru şartları hakkında bilgi edinebilirsiniz.

proje

Yatırım Teşvik Belgesi almak için bize danışın

Ülkemizdeki gibi yatırım ortamının rekabetçi olduğu ve finansal erişimin kısıtlı olduğu bir ortamda yatırım teşvik belgesi alarak bir yatırıma başlamak büyük öneme sahiptir. Bu kapsamda yapılacak başvurular ve verilecek taahhütler firmanın gelecek yıllarda sorun yaşamaması için titizlikle uzman bir ekip tarafından hazırlanmalıdır. Teknik Teşvik ekibi olarak 12 yıllık tecrübemiz ile sizler için en uygun işlemleri yapabiliyoruz.

Yatırımınıza başlamadan önce bizimle mutlaka iletişime geçmenizi öneririz.

Scroll to Top