Yatırım Teşvik Belgesi
Sektörel Destekler

Otel Yatırımları

Otel Yatırımları

Otel Yatırımları Teşvik Belgesi Alabilir Mi?

Otel veya başka bir deyişle konaklama tesisi yatırımları teşvik belgesi alabilirler. Türkiye’de, yatırımcıların teşvik belgesi almak için çeşitli kriterleri karşılamaları gerekmektedir. Bu kriterler, yatırımın yapılacağı sektör, bölge, yatırım tutarı, istihdam yaratma kapasitesi, teknolojik yenilikçilik, ihracat potansiyeli gibi faktörlere bağlı olarak değişebilir.

Otel yatırımları da turizm sektörüne dahil olduğu için, turizm sektöründe yatırım yapacak yatırımcılar, teşvik belgesi için başvurabilirler. Ancak, otel yatırımlarının çeşidine göre destek verilmeyebilir. Örneğin, butik otele bölgesel teşvik belgesi verilebilirken 2 yıldızlı bir otel yapımına genel teşvik belgesi verilmektedir. Hangi koşulların sağlanması gerektiği, yatırımın yapılacağı bölgeye ve yatırım tutarına bağlı olarak değişebilir.

Bu nedenle, otel yatırımları için teşvik belgesi almak isteyen yatırımcıların, öncelikle yatırım yapacakları bölgede geçerli olan asgari ihtiyaçları araştırmaları ve gerekli koşulları karşılamaları gerekmektedir.

Otel Yatırımları Hangi Desteklerden Faydalanır?

Ülkemizde gerçekleştirilecek otel yatırımları farklı teşvik türlerinden faydalanabilmektedir. Bu destekleme kriterleri otelin yıldız sayısına, otelin yapıldığı alana ve konaklama tesisinin sınıfına göre değişmektedir. 

  1. Öncelikli Yatırımlar: Termal turizme yönelik olmak üzere; 3 yıldız ve üzeri oteller, butik oteller, yayla/dağ evleri ve özel tesis statüsündeki konaklama tesisleri Öncelikli Yatırımlar kapsamında desteklenmektedir. Ayrıca, Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde veya Turizm Merkezlerinde gerçekleştirilecek olan 3 yıldız ve üzeri oteller, butik oteller, yayla/dağ evleri ve özel tesis statüsündeki konaklama tesisleri de Öncelikli Yatırımlar kapsamında desteklenmektedir. Bu kapsamda 6. bölgede bölgenin destekleri, diğer bölgelerde ise 5. bölgeye sağlanan desteklerden faydalanılabilmektedir. Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında sağlanan desteklere bu sayfadan ulaşabilirsiniz. 
  2. Bölgesel Teşvik Uygulamaları: Ülkemizde gerçekleştirilecek olan İstanbul ilindekiler hariç olmak üzere tüm illerde gerçekleştirilecek 3 yıldız ve üzeri otel yatırımları, turizm işletme veya turizm yatırım belgeli butik otel, özel tesis veya yayla/dağ evi yatırımlarında bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında destek verilmektedir. Bu kapsamda verilecek olan destekler KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Vergi İndirimi, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, 1. ve 2. bölgeler hariç olmak üzere Faiz Desteği ve Yatırım Yeri Tahsisi destekleri bulundukları bölgeye özel oranlarda verilmektedir. 
  3. Genel Teşvik Uygulamaları: Yukarıda belirtilen yatırımlar dışında kalan ve Turizm yatırım/işletme belgeli oteller, butik oteller, tatil köyleri, özel konaklama tesisleri ve dağ/yayla evleri kapsamına girebilen yatırımlar genel teşvik uygulamaları kapsamında desteklenebilmektedir. Bu kapsamda alınacak makine ve teçhizat için gümrük vergisi ve KDV muafiyetleri uygulanacaktır. 

Otel Yatırımları İçin Özel Şartlar ve Kısıtlar Nelerdir?

Otel yatırımları için özel şartlar ve kısıtlar, yatırımın yapılacağı bölgeye ve yatırımın büyüklüğüne göre değişebilir. Ancak genel olarak, turizm sektöründe yatırım yapanlar için bazı özel şartlar ve kısıtlar şunlardır:

  1. Turizm Yatırım/İşletme Belgesi: Otel yatırımcıları, yatırımlarının faaliyete geçmesi için öncelikle turizm işletme belgesi almaları gerekmektedir. Yatırımdan önce ise eğer bir otel yoksa turizm yatırım belgesi alınmalıdır. Bu lisans, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilmektedir.

  2. Otel Tipi: Otel yatırımcıları, yatırım yapacakları yatırım tipine göre desteklenip desteklenmeyebilir. Turizm işletme veya yatırım belgeli oteller, butik oteller, yayla/dağ evleri, özel tesisler ve tatil köyleri desteklenebilmektedir. 

  3. Yatırım Tutarı: Otel yatırımcıları, bulundukları ilin bölgesine göre asgari sabit yatırım tutarını sağlamak koşuluyla belge alabilirler. Bu tutar 1. ve 2. bölgelerde 3 Milyon TL, diğer bölgelerde ise 1,5 Milyon TL’dir. 

Yukarıda belirtilen özel şartlar ve kısıtlar, sadece genel bir çerçeve çizmektedir. Otel yatırımcıları, yatırım yapacakları bölgeye, yatırım tipine ve tutarına mevzuatına uygun olarak hareket etmeli ve gerekli şartları yerine getirmelidirler.

Otel Yatırımları Teşvik Belgesi Müracaatında Hangi Evraklar Gereklidir?

Yatırım teşvik belgesi kapsamında yatırımcılardan yatırıma ve yatırımcıya işikin bilgi ve belgeler istenmektedir. Bu istenen belgeler yatırımlara göre farklılaşabilmektedir. Bazı evraklar tüm yatırımlar için istenmekte bazıları ise belirli koşullar altında istenebilmektedir.

Yatırım teşvik belgesi kapsamında tüm firmaların sağlaması gerektiği bilgi ve belgeler yatırım ve makina ve teçhizat hakkında detaylı bilgiler ve SGK borcu yoktur belgesidir. Ancak otel yatırımları kapsamında teşvik belgesi başvurusunda aranan ek belgeler vardır. Bunlar: 

  1. Turizm İşletme veya Turizm Yatırım Belgesi
  2. Yatak sayısına göre Çevresel Etki Değerlendirmesi Belgesi

Bu belgelerin sağlanması halde yatırım teşvik belgesi düzenlenebilmektedir. Sağlanamaması durumunda ise, Bakanlık tarafından eksik belge sebebi ile başvuru reddedilecektir. Yatırımcılarımızın bu belgeleri yatırım öncesinde temin etmesi gerekmektedir. Teknik teşvik olarak bu belgelerin nasıl temin edilebileceğine ilişkin yönlendirme yapabilen uzman kadromuz ile firmaların en az karışık şekilde işlerini çözmelerini sağlamaktayız. 

Yatırım Projeniz mi var?

Yatırım planlarınızı teşvik belgesi almadan gerçekleştirmeyin. Uzman ekibimizle konuşarak hangi destekleri alabileceğinizi öğrenebilir ve başvuru şartları hakkında bilgi edinebilirsiniz.

proje

Yatırım Teşvik Belgesi almak için bize danışın

Ülkemizdeki gibi yatırım ortamının rekabetçi olduğu ve finansal erişimin kısıtlı olduğu bir ortamda yatırım teşvik belgesi alarak bir yatırıma başlamak büyük öneme sahiptir. Bu kapsamda yapılacak başvurular ve verilecek taahhütler firmanın gelecek yıllarda sorun yaşamaması için titizlikle uzman bir ekip tarafından hazırlanmalıdır. Teknik Teşvik ekibi olarak 12 yıllık tecrübemiz ile sizler için en uygun işlemleri yapıyoruz.

Yatırımınıza başlamadan önce bizimle mutlaka iletişime geçmenizi öneririz.

Scroll to Top