E-TUYS Sistemi

E-TUYS Başvuru Evrakları

e-tuys başvuru evrakları

E-TUYS Yetkilendirme Başvurusu Nedir?

2018 yılının Temmuz ayında kullanıma sunulan Elektronik Teşvik Uygulamaları Sistemi (E-TUYS) üzerinde işlem yapabilmek için öncelikle yetkilendirme yapılması gerekmektedir. Bu yetkilendirmenin Usul ve Esasları, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından belirlenmiştir.

Firmanın yetkilendirilmesi için öncelikle firma veya şahıs firmasının kayıtlı E-Posta adresi, yani KEP adresi bulunması gerekmektedir. Başvurular bu KEP adresi üzerinden gönderilmekte olduğundan, bu adres yoksa başvuru gönderilememektedir. KEP adresi bulunmayan firmalar, bir sağlayıcıdan temin etmek zorundadır.

Yetkilendirme öncesinde, ikinci önemli husus e-imzanın bulunmasıdır. Firmanın temsile yetkili kişisi, KEP üzerinden başvuru göndermek için e-imza ile elektronik imza atmalıdır.

E-imza ve KEP başvurusu için ilgili sayfamız bu bağlantıdadır.

E-TUYS Yetkilendirmesi ile firma adına yatırım teşvik belgesi işlemleri yapacak kişiler belirlenmektedir. Bu yetkilendirme ile yetki verilen kişi firma adına teşvik belgesi başvurusu yapabilir ve açık teşvik belgeleri üzerinde işlemler yapabilir. Yapılan işlemlerin sorumluluğu firmaya ait olduğundan, yetki verilen kişinin dikkatli seçilmesi önemlidir. Ayrıca, danışmanlık hizmeti alınacaksa işinde uzman, danışmanların seçilmesi gerekmektedir.

Yetkilendirme işlemi için öncelikle yetkilendirme evraklarının hazırlanması gerekmektedir.

E-TUYS Başvuru Evrakları Nelerdir?

E-TUYS Yetkilendirme sürecinde, doğru hazırlanmış evraklar en önemli adımdır. Yanlış hazırlanmış evraklar, yetkilendirme verilmemesine veya yenilenmesi istenmesine yol açarak gecikmelere neden olabilir.

E-TUYS Yetkilendirme evrakları şunlardır:

  • E-TUYS Dilekçesi
  • E-TUYS Taahhütnamesi
  • Kullanıcı Yetkilendirme Formu
  • İmza Sirküleri

E-TUYS Taahhütnamesi

E-TUYS Taahhütnamesi, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen teşvik belgesi işlemleri ve 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nde belirtilen Doğrudan Yabancı Yatırımlara ilişkin işlemlerin elektronik ortamda gerçekleştirilmesi kapsamında yetkilendirme için kullanılmaktadır.

Bu formda, belirtilen kimlik bilgilerine sahip kişinin nitelikli elektronik imza ile gerçekleştireceği her türlü işlemde, belirtilen tarihler itibarıyla, ilgili Vergi Numaralı/TC Kimlik Numaralı ve ünvanlı/ad soyadlı yatırımcının sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ettiğini belirtir. Forma girilecek yetkili kişiye ait kimik bilgileri dikkatli şekilde doldurulmaldır.

Formda belirtilen tarihler, taahhüdün başlangıç ve bitiş tarihleridir. Formda yer alan kısım, yatırımcı veya yatırım firması tarafından imzalanıp kaşelenerek Noter Onaylı şekilde hazırlanmalıdır. 

Tahhütname örneği için tıklayınız.

Kullanıcı Yetkilendirme Formu

Kullanıcı Yetkilendirme Formu, E-TUYS Yetkilendirme içn kullanılan bir evraktır. Temsilci ve yatırımcı hakkında bilgileri içerir. Formda ilk olarak, temsil edilen yatırımcının, adı/ünvanı, vergi numarası veya T.C. kimlik numarası, ve adres bilgileri istenmektedir. Bu bilgiler, yetkilendirme işlemi sırasında doğrulama amacıyla kullanılabilir. Ayrıca, bir e-posta adresi de belirtilmelidir, çünkü sistem tarafından gönderilecek onaylama ve bilgilendirme e-postaları bu adrese gönderilecektir.

Daha sonra, yetkilendirilecek kişinin adı, soyadı, uyruğu, T.C. kimlik numarası, pasaport numarası, iş adresi, e-posta adresi, iş telefonu ve cep telefonu bilgileri istenir. 

Bu formun doldurulması, doğru ve güncel bilgilerin sağlanmasının yanı sıra, güvenli bir işlem yapılması için oldukça önemlidir. Form doldurulduktan sonra çıktısı alınarak firma yetkilileri tarafından imzalanır ve kaşelenir. 

Kullanıcı yetkilendirme formu örneğine ulaşmak için tıklayınız

E-TUYS Yetkilendirme Dilekçesi

Bu dilekçe, bir yatırımcının, Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sistemi’nde (E-TUYS) işlem yapmak için yetkilendirme yapılmasını talep etmektedir.

Dilekçenin adres aldığı kurum, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’dür.

Dilekçede, yatırımcının Teşvik ve Yabancı Sermaye Bilgi Sistemi’nde işlem yapabilmek için gerekli yetkilendirme başvuru belgelerinin tamamlandığı belirtilmektedir. Bu belgelerin ekte sunulduğu ifade edilir.

Dilekçe örneğine ulaşmak için tıklayınız

İmza Sirküleri

İmza sirküleri, bir şirketin tüm yöneticilerinin imza yetkilerinin belirtildiği resmi bir belgedir. Şirketin yönetim kurulu veya genel kurul kararları ile oluşturulur ve şirketin hukuki işlemlerinde kullanılır.

Bir imza sirküleri, şirketin yönetim organları tarafından belirlenmiş olan kişilerin, hangi konularda, hangi sınırlar dahilinde yetkilendirildiğini belirtir. Bu belge, şirket adına imza atabilecek kişilerin yetki sınırlarını ve sorumluluklarını tanımlar ve şirketin işlemlerindeki hukuki güvenliği sağlamak için oldukça önemlidir.

İmza sirküleri genellikle, şirketin ana sözleşmesinde belirtilen yönetim organları tarafından hazırlanır ve şirketin yöneticilerinin adı, soyadı, görevi ve imza yetkileri belirtilir. Bu belgede ayrıca, yetki sınırı belirtilmekte ve örneğin, belirli bir tutarın üzerindeki işlemler için yöneticilerin yönetim kurulu veya genel kurul kararı alması gerektiği belirtilmektedir.

İmza sirküleri, bir şirketin hukuki işlemlerindeki güvenliği sağlamak için oldukça önemli bir belgedir. Herhangi bir hukuki sorun yaşanması durumunda, bu belge, şirketin hangi yöneticilerinin imza yetkisine sahip olduğunu açıkça ortaya koyar ve işlemlerin geçerliği hakkında önemli bir kanıt niteliği taşır.

Yatırım Projeniz mi var?

Yatırım planlarınızı teşvik belgesi almadan gerçekleştirmeyin. Uzman ekibimizle konuşarak hangi destekleri alabileceğinizi öğrenebilir ve başvuru şartları hakkında bilgi edinebilirsiniz.

proje

Yatırım Teşvik Belgesi almak için bize danışın

Ülkemizdeki gibi yatırım ortamının rekabetçi olduğu ve finansal erişimin kısıtlı olduğu bir ortamda yatırım teşvik belgesi alarak bir yatırıma başlamak büyük öneme sahiptir. Bu kapsamda yapılacak başvurular ve verilecek taahhütler firmanın gelecek yıllarda sorun yaşamaması için titizlikle uzman bir ekip tarafından hazırlanmalıdır. Teknik Teşvik ekibi olarak 12 yıllık tecrübemiz ile sizler için en uygun işlemleri yapıyoruz.

Yatırımınıza başlamadan önce bizimle mutlaka iletişime geçmenizi öneririz.

Scroll to Top